Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je” /por. Łk 9/

Znów otrzymujemy Boże ostrzeżenie: Nie szukaj w życiu tzw. świętego spokoju! Ułuda życia bez walki i trudności to pokusa, która, jeśli się jej poddamy, zniszczy nas. Bezruch, komfort, sielskość i marzenie o ciągłych wakacjach, to w gruncie rzeczy trucizna z opóźnionym efektem końcowym w postaci strachu, wycofania i ostatecznie śmierci.

Wybór chrześcijaństwa to decyzja na bój z własnymi słabościami, grzechem oraz obojętnością na rozmaite formy niesprawiedliwości. Dlatego w głowie ucznia Pana Jezusa nigdy nie może się zagnieździć idea „emerytury duchowej”.