Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„Panie, czy chcesz, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?” /por. Łk 9/

Na reakcje uczniów Pana Jezusa, które można opisać jednym słowem jako odwetowe, On sam reaguje całkiem, ale to całkiem inaczej. Skąd owa siła do nie odpłacania pięknym za nadobne? Dlaczego Mistrz z Nazaretu nigdy nie był mściwy?

Wielkość człowieka można poznać m.in. po sposobie przechodzenia ponad doświadczeniami małości ze strony bliźnich. Zwycięstwem w zdrowym chrześcijaństwie nie jest pamiętliwość, a tym bardziej vendetta. U dojrzałego duchowo powstaje bowiem przekonanie, że jestem kimś na podobieństwo swojego Boga i dlatego nie poniżę się do zemsty, nawet gdybym miał ku temu okazję.