Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„Nie przechodźcie z domu do domu” /por. Łk 10/

Uczniowie posyłani przez Jezusa na tzw. misje otrzymali wiele konkretnych zaleceń. Część dotyczyła samego przekazu Dobrej Nowiny. Inne wskazówki odnosiły się do zachowań pośród ludzi. Posłańcy wiedzieli również, że za nimi idzie Pan, któremu oni mają niejako przygotować pole do działania.

Czy dzisiaj pamiętamy jeszcze, że wszystko, co czynimy to jedynie „orka” pod późniejszy zasiew Pański? Jeśli tak, to się nie załamujemy, że orząc natrafiamy na kamienie lub pług skręci w niepożądaną stronę. Sługa Jezusa nigdy się nie obraża na rzeczywistość, w jakiej przychodzi mu pracować.