Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele” /por. Łk 10/

Wydaje się, że ta dobra kobieta, jaką jest Marta ma słuszny żal do swojej siostry, że jej nie pomaga. Zwraca się więc do ich wspólnego Gościa, aby jakoś zareagował. Tymczasem Pan Jezus wykorzystuje tę prozaiczną, domową okoliczność do podania jakże ważnej wskazówki porządkującej całe nasze życie.

Praca jest ważna ale nie najważniejsza. Przy całym naszym zabieganiu nie możemy się w niej zatracić. Bez „cząstki” czasu oddanej na wyłączność Bogu i Jego sprawom nie uda się nam zachować wewnętrznego pokoju, a w konsekwencji sensu tego wszystkiego, w co inwestujemy nasze wysiłki.