Słowo na niedziele

Słowo na niedziele
ks. Piotr Gąsior

„Panie, naucz nas się modlić” /por. Łk 11/

Mówią, że jaka wiara taka modlitwa albo na odwrót, że jaka modlitwa taka wiara. Tak czy owak sposób modlenia się na pewno ma wpływ na całe życie konkretnej osoby; zarówno na jej myślenie, jak i postępowanie.

Gdy Pan Jezus został poproszony o naukę dobrej modlitwy nie ograniczył się wyłącznie do podania formuły do powtarzania. Przede wszystkim zadbał o właściwą hierarchię spraw, wedle której mamy się zwracać do Boga. Po drugie dopowiedział jaka ma być postawa modlącego się. Miał na myśli dwie cechy: pokorę i wytrwałość. A na koniec – jakby mimochodem – dorzucił informację o tym, co jest najważniejsze: nie ma dobrej modlitwy bez Ducha Świętego.