Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości” /por. Łk 12/

Ciąg dalszy wypowiedzi Pana Jezusa znajdujemy u św. Pawła Apostoła, który pisząc pierwszy list do młodego biskupa Efezu Tymoteusza ostrzega, że „ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami”.

Dziś próbujemy jak smakuje tzw. kapitalizm. Bylebyśmy tylko w tym całym ferworze pomnażania kapitału ziemskiego nie zapomnieli o pokorze i kapitale wiecznym.