Słowo na niedzielę 7 marca 2021 roku

Słowo na niedzielę 7 marca 2021 roku
ks. Piotr Gąsior

„W świątyni Jezus napotkał za stołami bankierów” /por. J 2/

Musiał to być dla Jezusa wyjątkowo przykry widok, skoro wzbudził w Nim aż takie oburzenie. Bankierów i handlarzy bez żadnej dyskusji powyrzucał z Domu Bożego.

My również mamy się w naszych świątyniach spodziewać zastać kapłanów i wiernych składających wraz z nimi ofiary Panu Bogu. Zamiana przeznaczenia kościoła i jego misji to właściwie jego klęska. A zaczyna się niby tak niewinnie: od małego automatu, samoobsługowego kiermaszu pamiątek, strefy relaksu czy kącika towarzyskiej pogawędki. I co potem?