Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„Szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł…” /por. Łk 14/

Czy rozumiemy co Pan Jezus uczynił, kiedy był mówiąc w języku potocznym „na fali” popularności? Po prostu odwrócił się i postawił ludziom wymagania. Warto więc przeczytać ten fragment Ewangelii akurat w tym kontekście i zastanowić się dlaczego dziś utyskujemy na brak tłumów na placach kościelnych? Jestem przekonany, że pozostali na nich ci, którym ktoś właśnie wtedy podniósł poprzeczkę wymagań a nie karmił ich jedynie emocjami.

I ciągle brzmią mi w uszach słynne, prorocze słowa Jana Pawła II: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.