Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
s. Piotr Gąsior

na niedzielę 30 października 2022 roku

„Zacheusz chciał koniecznie zobaczyć Jezusa” /por. Łk 19/

Pan Jezus na pewno lubi osoby zdecydowane. Tyle razy dał temu wyraz, że zależy Mu na gorącym sercu i konsekwentnej woli. Dalsze etapy przemiany wewnętrznej danego „delikwenta” to już prosta konsekwencja rozpoczętej z Nim relacji.

Chrystus bierze na siebie wszystkie pomówienia i szyderstwa, że trzyma z grzesznikami. Nie wyrzeka się ludzi, którzy chcą z Nim przebywać. Z drugiej strony oczekuje tego samego: przyznaj się do Mnie przed światem! Ja zawsze wezmę cię w obronę i przyznam się do ciebie przed Ojcem Niebieskim.