Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 6 listopada 2022 roku

„Uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym”

/por. Łk 20/

Skąd u Jezusa taka siła życia? Skąd determinacja w realizacji Bożego zamysłu? Skąd entuzjazm i skąd przekonanie do tego wszystkiego, czego sam naucza? On po prostu wie, gdzie zmierza. Zna swój cel ostateczny. Przyszłość dlań to nie jakaś poranna mgła lecz świat realny.

Uczeń Jezusa nie ma innej opcji: albo się oprze na słowie Chrystusa albo się będzie ciągle wahał, w którą stronę pójść. My chrześcijanie jesteśmy „zaprogramowani” na wieczność. Szkoda tylko, że czasami wygląda to tak, jakby nam ktoś podmienił oprogramowanie…