Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

Na niedzielę 13 listopada 2022 roku

„Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.” /por. Łk 21/

Wytrwałość to jedna z najbardziej potrzebnych cech w życiu. Jest chyba za mało doceniana, a przecież to właśnie od niej zależy szczęście ludzkich relacji i powodzenie w podjętych celach. Bez wytrwałości wszystko się po prostu sypie. Doświadczamy frustracji. Tracimy nadzieję i wiarę w sens.

Pan Bóg jest wytrwały w Swojej miłości do każdego z nas. Liczy zatem na podobną postawę z naszej strony. Ludzie również chcą sobie zaufać, bo wierzą we wzajemną wytrwałość na dobre i złe. Złamać wytrwałość to jak przetrącić własny kręgosłup.