Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 20 listopada 2022 roku

„A lud stał i patrzył.” /por. Łk 23/

„Stał i patrzył” – dwa czasowniki, jakich użył Łukasz Ewangelista do opisania postawy ludu w zupełności tutaj wystarczą. Po prostu bierność. Bezruch i gapiostwo, to cechy jakże wygodne, aby nie zajmować żadnego stanowiska i aby się nie zaangażować.

Ale ów „lud” to przecież konkretni ludzie, na których Chrystus - Król Wszechświata spoglądał z wysokości krzyża. Powiedzmy całą prawdę: za których umierał! Czy liczył, że coś do nich jednak dotrze? Prawdopodobnie tak, choć może nie do każdego. Na ile dotarło do mnie samego?