Słowo na niedzielę. ks. Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę.
ks. Piotr Gąsior

„Rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą” /por. J 13/

Do pełni znaczenia niektórych tekstów biblijnych dochodzimy stopniowo. Tak też jest w tym wypadku. Widzimy, że niejako za chwilę rozpoczną się dla Jezusa straszne wydarzenia zdrady, sądu, męki i śmierci a On mimo to stwierdza, że „teraz” doznaje chwały? O jaką chwałę może tu chodzić? Na pewno nie o zwykły ludzki poklask, że coś nam wyszło lub osiągnęliśmy jakiś spektakularny sukces. Chwałą Pana jest miłość, czyli dobrowolne oddanie własnego życia dla zbawienia ludzi. Spełnienie woli Boga. Zbawcza „satysfakcja” wyznana na krzyżu jednym czasownikiem „Wykonało się!”.