Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę 31 stycznia 2021 roku „Jezus rozkazał [duchowi nieczystemu] surowo: «Milcz!«” /por. Mk 1/

Łagodny Jezus dla grzeszników jest bardzo surowy dla głównego sprawcy grzechu – szatana. I tu nie ma żadnych kompromisów. Po prostu „Milcz i wyjdź z niego”!

Sytuacja, o jakiej wspomina św. Marek wydarzyła się w żydowskiej świątyni. Miał w gruncie rzeczy opętany szczęście, że do niej przyszedł. Bo zwykle tak właśnie działa duch nieczysty, że nie tylko chce wejść w życie osobiste konkretnej osoby, ale zarazem robi wszystko, aby ją już na zawsze odseparować od innych wierzących. W tym zwłaszcza od działających dzisiaj w imię Chrystusa kapłanów.