Słowo na niedzielę. Ks. Piotr Gąsior.

Słowo na niedzielę. Ks. Piotr Gąsior.

Słowo na niedzielę 4 kwietnia 2021 roku „Ujrzał i uwierzył” /por. J 20/

„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Co ujrzeli apostołowie, Jan i Piotr w dniu zmartwychwstania, gdy weszli do pustego grobu Pana Jezusa? Przecież nie Jego postać lecz wyłącznie rzeczy, jakie po Nim tam pozostały. Płótna i chustę. I okazało się, że to wystarczyło. Bo nawet pustka może przemówić, gdy nasz mózg zostanie oświecony i połączy fakty z wcześniejszymi informacjami.

Chyba się za mało modlimy o właściwą interpretację otaczającej nas rzeczywistości i wydarzeń, w których bierzemy udział, albo się o nich dowiadujemy. I wtedy choć patrzymy, nic się w nas nie dzieje. Piotr i Jan biegli, aby coś zweryfikować. My jesteśmy tylko zabiegani…