Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

„Oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.” /por. Mt 28/

Podobnie jak Apostołowie my też żyjemy w czasach po zmartwychwstaniu Chrystusa. I podobnie jak niektórzy z nich my też albo oddajemy Mu pokłon albo wątpimy. Czyżby właściwie tak nie wiele się zmieniło?

Najpiękniejsze jest jednak to, że Panu Jezusowi jakby to wcale nie przeszkadza. Podchodzi do jednych i drugich i po prostu zleca im misję głoszenia Ewangelii. Dlaczego? Bo mamy to robić w imię Jego a nie własne. A po drugie głosząc innym będziemy ewangelizować samych siebie, gdyż Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Czy to już rozumiemy?