Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

„Strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!” /por. Mk 6/

Chrystus przewiduje rozmaite reakcje na Dobrą Nowinę, jaką mają nieść światu Jego uczniowie. Nie wszyscy będą chcieli ją przyjąć. Nie zawsze spotkamy się z życzliwością Dlatego chrześcijanin ma zachować spokój i nie przeżywać tego jako swojej osobistej porażki.

Po wtóre głoszenie Ewangelii według Pana Jezusa to nie tylko mówienie. Ważne są również gesty. One pozostaną w pamięci o wiele dłużej. Będą kojarzone z codziennymi nawykami ludzi. I mogą działać jak wyrzut sumienia.