Słowo na niedzielę ks. Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę ks. Piotr Gąsior

„Jezus mówił to wystawiając go na próbę.” /por. J 6/

Ludzie, którzy szli za Mistrzem z Nazaretu dzielą się co najmniej na dwie grupy. Jedni idą, bo się czegoś spodziewają, np. kolejnego cudu uzdrowienia. Drugich Pan Jezus dopuszcza do siebie blisko, a potem różnymi metodami ich wychowuje.

Wystawianie na próbę swoich uczniów w przypadku Pana Jezusa nie miało na celu selekcję i nie było podszyte podstępem. Widać natomiast wyraźnie, że chodziło Mu o kształtowanie ich światopoglądu, a w dalszej konsekwencji wiary we wszechmoc Bożą. Czy takie „wystawianie na próbę” nie przydałoby się każdemu również dzisiaj?