Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

„Radość powstaje /…/ z jednego grzesznika, który się nawraca».” /por. Łk 11/

Nawrócenie, o którym pisze po grecku św. Łukasz jest opisane w tym miejscu Ewangelii słowem „metanoia”. Chodzi więc nie tylko o żal, że się żyło grzesznie. Podkreślone zostaje nawrócenie jako zmiana myślenia. I wtedy powstaje owa Boża radość, że konkretny człowiek chce myśleć po Bożemu; chce myśleć i w konsekwencji postępować jak jego Ojciec - Bóg.

Czyż nie podobnie odczuwają rodzice? Nie wystarczy im przecież, że dziecko przeprasza za zły czyn wcale nie uznając go za zły. Cieszą się w pełni dopiero wtedy, gdy dziecko – mówi się – „zmądrzało” i samo wie, że tego złego czynu nie warto powtarzać.