Słowo na niedzielę ks. Piotra Gąsiora

Słowo na niedzielę ks. Piotra Gąsiora

23 sierpnia 2020 r.

„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony” /por. Mt 16/

Skoro sam Pan Jezus nie boi się błogosławić słabych ludzi, to dlaczegóż i my nie mielibyśmy sobie błogosławić wzajemnie, pomimo naszych ułomności. Tym bardziej należy to czynić, aby ewentualne ataki i podchody złego ducha niejako zamortyzować. Bo błogosławieństwo to nie tylko finalizacja jakiegoś dzieła. Błogosławimy także początki naszych przedsięwzięć. I błogosławimy (a nie przeklinamy) w czasie kryzysu lub próby wytrwałości w podjętym zadaniu.

Kiedy ostatnio komukolwiek pobłogosławiłeś?