„Spacer z Historią po Myślenicach” dla młodych myśleniczan

„Spacer z Historią po Myślenicach” dla młodych myśleniczan

Przez cały czerwiec młodzież z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach uczestniczyła w spacerach po Myślenicach. Wycieczki miały na celu zapoznanie uczniów z ich rodzinnym miastem. Podczas wycieczek młodzież spacerowała ulicami miasta, poznając historię i oglądając zabytki Myślenic. Pomysłodawcą i inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Marcin Gmyrek – pedagog myślenickiej alma mater.

Wszystkie wycieczki rozpoczynały się pod Szkołą Podstawową nr 1. Następnie uczestnicy zwiedzali Rynek wraz z jego otoczeniem i takimi zabytkami jak Dom Grecki - najstarszy budynek w mieście, najstarsza murowana kamienica w Rynku (Kamienica Obońskich), Kościół Narodzenia NMP z cudownym obrazem Matki Bożej, strażnica oraz fontanna z Tereską. Dalsza wycieczka wzdłuż pierwszego myślenickiego wodociągu prowadziła na Stradom, gdzie istniała osada Mislimich. Tu młodzi myśleniczanie odwiedzili kapliczkę Matki Bożej Śnieżnej oraz „Studzienkę” czyli cysternę jednego z najstarszych galicyjskich wodociągów. Kolejnym etapem było zwiedzanie cmentarza komunalnego oraz stojącego na jego terenie kościoła św. Jakuba.

Najdalej oddalonym punktem spaceru było zamczysko, czyli ruiny wieży broniącej handlowego traktu wzdłuż Raby, położone na myślenickim Zarabiu. Tuż obok znajdują się również ruiny skoczni narciarskiej, o której młodzi myśleniczanie słyszeli po raz pierwszy, a ponadto mogli ją zobaczyć. W drodze powrotnej uczniowie odwiedzali w zależności od wybranej trasy budynek liceum ogólnokształcącego, komisariat policji oraz pocztę, sąd rejonowy oraz dwór Dolnowiejski i zabudowania, które znajdują się na miejscu starego zamku wybudowanego przez kasztelana Spytka Wawrzyńca Jordana.

- Chcieliśmy, aby najmłodsi uczniowie szkoły poznali historię i wzmocnili więzi z rodzinną miejscowością. Podczas pandemii i nauki zdalnej młodzieży brakowało ruchu, dlatego taki spacer poprawi ich kondycję oraz pozwoli lepiej zintegrować się klasie podczas rekreacji na świeżym powietrzu. Ponadto podczas spaceru uczniowie poznawali nazwy ulic w Myślenicach, by zapytani umieli wskazać drogę w swoim mieście – podsumowuje pomysłodawca i organizator „Spacerów z Historią po Myślenicach” Marcin Gmyrek.

Szczere podziękowania należą się również wychowawczyniom poszczególnych klas, które poświęciły swój czas i zachęciły dzieci do tej aktywności. W sumie udało się poprowadzić aż 5 spacerów. Za merytoryczną część wycieczek oraz bezpieczeństwo odpowiadali przewodnicy z PTTK Lubomir w Myślenicach – Jan Batko i Mateusz Murzyn.

Być może taki spacer stanie się okazją, aby dzieci tym razem w roli przewodnika zaprosiły swoich rodziców do wspólnego poznania rodzinnego miasta.

Matusz Murzyn

fot. z arch. Marcina Gmyrka