Spotkanie mieszkańców w Jaworniku

Spotkanie mieszkańców w Jaworniku

Po dwuletniej przerwie, w niedzielę 29 maja odbyło się zebranie wiejskie w Jaworniku. Uczestniczyli w nim poseł Władysław Kurowski, który jest także sołtysem tej miejscowości oraz burmistrz Jarosław Szlachetka i przewodniczący rady miejskiej Wacław Szczotkowski, obaj mieszkańcy Jawornika.

Władysław Kurowski w swoim imieniu i rady sołeckiej, której pracami kieruje jej przewodniczący Dariusz Łabędzki, złożył sprawozdanie za minione dwa lata. Spośród wielu spraw, które udało się załatwić w tym okresie to np. doprowadzenie do ograniczenia prędkości na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z zakopianką, gdzie w obu kierunkach ustawiono znaki ograniczające prędkość do 70 km na godzinę, co poprawiło bezpieczeństwo w tym miejscu. Inne sprawy są już w toku, m.in. trwają prace projektowe dla zatoki przy krzyżu na drodze wojewódzkiej, w przyszłym roku zatoka powinna być gotowa. Ale wciąż jeszcze jest wiele zadań do wykonania. Rada sołecka m.in. zabiega o utwardzenie parkingu przy nowym cmentarzu.

Jarosław Szlachetka poinformował mieszkańców o prowadzonych w Jaworniku inwestycjach. Tylko główne zadania realizowane obecnie przez UMiG w tej miejscowości, tj. budowa przedszkola, modernizacja ulicy Północnej oraz rozbudowa kanalizacji w przysiółku Bugaj, to koszt prawie 20 mln zł. Wykonanie tych robót nie byłaby możliwa gdyby nie dotacje rządowe. Prace przy przedszkolu realizowane są zgodnie z harmonogramem i do końca roku obiekt ma zostać oddany do użytku. Kończą się prace projektowe dla ulicy Północnej, która wykonywana jest w technice „zaprojektuj i buduj”. Przystąpiono także do opracowywania projektu kanalizacji na Bugaju. W myślenickim magistracie jest opracowywany także plan zagospodarowania przestrzennego dla Jawornika. Jeszcze w tym roku plan dla tej miejscowości zostanie przyjęty przez radę miejską. Prace projektowe przy największej inwestycja w Jaworniku, jaką jest przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką są już na ukończeniu. Wykonanie tego skrzyżowania kosztować będzie około 100 mln zł. Inwestycję sfinansuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy znacznym udziale środków samorządu wojewódzkiego. W najbliższym czasie ma zostać wyłoniona ostateczna koncepcja tego nowego skrzyżowania, co pozwoli na ubieganie o decyzję środowiskową, a w drugiej kolejności o pozwolenie na budowę. Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz podziękował wszystkim za współpracę, szczególnie strażakom z miejscowej OSP za włączenie się w akcję pomocy dla naszych gości z Ukrainy.

Mieszkańcy pytali burmistrza m.in. o połączenie Jawornika drogą lokalną z Myślenicami, co było postulowane przy przystąpieniu do prac projektowych nowego skrzyżowania na zakopiance. Burmistrz zapewnił, że takie rozwiązanie zostanie wykonane przy realizacji głównej inwestycji. Jak powiedział Jarosław Szlachetka, wspólnie z posłem Władysławem Kurowskim prowadzą rozmowy z GDDKiA, aby „uciąglić” wszystkie drogi lokalne biegnące wzdłuż zakopianki, od Myślenic aż do Głogoczowa, co znacznie poprawi bezpieczeństwo na naszych drogach. Rozmawiano również o innych drogach lokalnych, jednak wielu problemów nie można rozwiązać, gdyż gmina może inwestować tylko na tych traktach, które należą do niej. Natomiast za drogi prywatne odpowiadają właściciele. Rozwiązaniem jest przekazanie drogi gminie, ale to nie zawsze jest możliwe, gdyż nie zawsze można ustalić wszystkich współwłaścicieli.

Na zakończenie wystąpił gminny ekodoradca Dariusz Zborowski, który m.in. informował mieszkańców o obowiązku wymiany do końca bieżącego roku pozaklasowych źródeł ogrzewania domów, co jest zapisane w uchwale antysmogowej sejmiku województwa małopolskiego.

 

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)