Spotkanie z burmistrzem - edukacja

Gmina 27 września 2022 Wydanie 36/2022
Spotkanie z burmistrzem - edukacja

We wtorek 20 września w Dniu Przedszkolaka, burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka połączył się na livie z mieszkańcami gminy, celem udzielenia odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu edukacji w gminie Myślenice. Spotkanie burmistrz rozpoczął od złożenia najmłodszym życzeń z okazji ich święta.

W trakcie rozmowy z mieszkańcami pojawiły się dwa kluczowe tematy: gastronomia oraz aktywność fizyczna.

Wiele matek pytało o wyżywienie oraz zaplecze gastronomiczne w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Burmistrz zapewnił, że przez wakacje wiele placówek przeszło modernizację pod tym kątem i zostało doposażone w nowy sprzęt. W niektórych szkołach (np. SP Jawornik) został również zmieniony catering, na taki, który oferuje znacznie bogatszy skład posiłków. Przy okazji Jawornika padło pytanie o boisko, którego szkoła nadal nie ma. Pan Burmistrz odpowiedział, że obecnie gmina przygotowuje dokumentację projektową, która musi zostać zaakceptowana przez Tauron, gdyż w miejscu powstania boiska przebiega linia średniego napięcia.

Pojawiały się także pytania odnośnie stawek za wyżywienie w przedszkolach. Stawka wynosi 14,00 zł i jak mówił burmistrz:

- Stawka ta jest obliczana na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania posiłków. Kwotę ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. Chcę podkreślić, że do opłat nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Kolejne pytania dotyczyły m.in. wyprawki przedszkolaka, „Czy przedszkola mogą żądać od rodziców zakupienia na przykład kredek, czy też farb?”. Otóż nie, placówki te dostają środki finansowe z gminy na zabezpieczenie owych kosztów. Ciekawym pytaniem było pytanie zadane przez pana Jarka, który chciałby, aby przywrócono możliwość dostępności wszystkich obiektów sportowych przy Szkole nr 2 w Myślenicach dla mieszkańców. Warto zacząć od tego, że obiekty te były otwarte dla ludzi z zewnątrz, niestety zniszczenia powstałe podczas korzystania, zmusiły panią dyrektor do ponownego zamknięcia boiska. Burmistrz mając na względzie zdrowie fizyczne, aktywność, która w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna, możliwość wyjścia sprzed monitorów komputerowych, tabletów i komórek, porozmawiał z panią dyrektor, która zaprasza mieszkańców do korzystania z obiektów. Osoby, które chciałyby korzystać ze szklonej infrastruktury sportowej, muszą wiedzieć o tym, że będą one brały odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia.

W kwestii aktywności fizycznej, jedna z osób zadała pytanie o możliwość obniżenia kosztów wynajęcia hali sportowej na Zarabiu. Niestety jest to niemożliwe ze względu na rosnące koszty energii elektrycznej. Burmistrz zapewnił, że wraz z prezesem hali robią wszystko, aby przy szalejących cenach nie podnosić kwoty za wynajem.

Rodzice byli również ciekawi czy jest możliwość, aby dzieci powyżej 4 klasy również korzystały z basenu w ramach zajęć wf-u. Niestety nie ma takiej możliwości z bardzo prozaicznej przyczyny, zainteresowanie basenem w Centrum Wodnym Aquarius jest bardzo duże, a basen ma swoją pojemność. Została też rozwiana wątpliwość odnośnie zajęć dodatkowych w szkołach. Wybór takich zajęć należy do dyrektora w porozumieniu z rodzicami. Mogą one być różne dla różnych oddziałów.

Karolina Korneszczuk-Podoba