Spotkanie z nowymi sołtysami

Region 30 kwietnia 2019 Wydanie 15 bis
Spotkanie z nowymi sołtysami

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się inauguracyjne spotkanie burmistrza Jarosława Szlachetki oraz sekretarza Roberta Pitali z nowo wybranymi sołtysami oraz radami wszystkich sołectw Gminy Myślenice.

Podczas inauguracyjnego spotkania z burmistrzem nowym sołtysom zostały wręczone zaświadczenia wyboru, a członkom rad sołeckich – listy gratulacyjne.

Była to również okazja do rozmów oraz wzajemnego poznania się uczestników spotkania, co niewątpliwie ułatwi im współpracę na rzecz rozwoju gminy.

– Gratuluję wszystkim państwu, na których oddano głosy. Jesteście tymi osobami, na które nasze lokalne społeczności liczą i którym powierzają duży kredyt zaufania w pracy na rzecz każdej miejscowości Gminy Myślenice. Chciałbym podkreślić rolę sołtysa. Jesteście najbliżej problemów naszych mieszkańców. Chciałbym państwa zaprosić do współpracy, do której zachęcałem już podczas spotkań sołeckich zorganizowanych na początku tego roku. My, jako urzędnicy, również potrzebujemy wsparcia z państwa strony. Proszę, abyśmy razem działali dla Gminy Myślenice. Serdecznie zapraszam do współpracy – mówił podczas spotkania burmistrz Jarosław Szlachetka.

Burmistrz przedstawił także podział środków na poszczególne sołectwa z tzw. „rezerwy sołeckiej”. – Zgodnie z deklaracjami, które składałem podczas kampanii, fundusz sołecki został w całości przekazany do dyspozycji poszczególnych sołectw. W tym roku jest to kwota 200 tysięcy złotych, czyli o 50 tysięcy złotych większa niż w latach poprzednich. Zdaję sobie sprawę z dużych potrzeb, dlatego w przyszłości będziemy dążyć do jej zwiększania – poinformował.

Jak się okazuje, zwiększenie tych środków pomoże też w realizacji części zadań z Budżetu Obywatelskiego.

– Jako rada sołecka realizujemy zobowiązania bieżących potrzeb i uchwał, przegłosowanych na zebraniu sołeckim, w tym projekt przyjęty dla naszej wsi w ramach Budżetu Obywatelskiego, który zakłada modernizację głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Osieczanach. Niestety koszt projektu przekroczył kwotę przyznaną na projekt. Poprzednia rada sołecka zadecydowała, że dołoży brakującą kwotę 6 000 zł z tegorocznego budżetu, jakim dysponuje wieś, co postawiło pod znakiem zapytania realizację innych uchwał i zobowiązań. Bardzo dobrą wiadomością w naszej sytuacji było zwiększenie przez pana burmistrza Jarosława Szlachetkę kwoty budżetu wiejskiego do 14 000 zł . Dzięki tej decyzji mamy więc zabezpieczenie finansowe na bieżące potrzeby wsi – opowiada Dorota Chudzik-Zięba, przewodnicząca Rady Sołeckiej wsi Osieczany w kadencji 2019-2023. Zarówno dla niej, jak też dla 5 z 7 członków rady sołeckiej jest to zupełnie nowa rola. – W moim odczuciu rola „ nowicjusza” jest dodatkowo motywująca do pracy. Wspólnie uczymy się naszych obowiązków, staramy się dzielić pomysłami i zadaniami ze wszystkimi członkami rady sołeckiej, a także czerpać z wiedzy i doświadczenia naszych poprzedników i osób pełniących różne funkcje w naszej „Małej Ojczyźnie”.