Środki na wyposażenie Muzeum Niepodległości w Myślenicach

Środki na wyposażenie Muzeum Niepodległości w Myślenicach

- Bez zakupu odpowiednich gablot oraz elementów wyposażenia budynku Muzeum Niepodległości w Myślenicach nie jesteśmy w stanie wykonać pełnej aranżacji naszych wystaw – wyjaśniał podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łukasz Malinowski, dyrektor myślenickiego muzeum.

Radni podczas zdalnej sesji, która odbyła się we wtorek 14 lipca, podjęli uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowaną do zaciągnięcia w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. pożyczką na rewitalizację. Planowane wsparcie finansowe ma zostać przeznaczone między innymi na sfinansowanie niezbędnego wyposażenia Muzeum Niepodległości, które nie zostało ujęte w projekcie realizowanym przy współudziale środków z Małopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na realizację projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”.

- Konieczność sięgnięcia po instrument pożyczki na rewitalizację spowodowany jest tym, że musimy sfinalizować realizację wykończenia Muzeum Niepodległości oraz zdobyć środki na roboty dodatkowe, które nie zostały przewidziane przy pracach remontowych Rynku oraz okolicznych ulic, objętych rewitalizacją. We wniosku pominięto między innymi wymianę starej i zniszczonej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia m.in. na pl. Kilińskiego, czy ulicach Kilińskiego, Bema, Gałczyńskiego i Klakurki. A jeśli chodzi o muzeum to projekt aranżacji i wyposażenia, który przygotowywał poprzedni dyrektor przewidywał zakup wyposażenia na poziomie ok. 3,5 mln zł. Obecnie, dzięki nowemu projektowi wystaw, udało nam się z dyrektorem Malinowskim ograniczyć te koszty do poziomu ok. 2 mln zł. Bez odpowiedniego wyposażenia, muzeum nie będzie mogło w pełni realizować swoich założeń programowych związanych z tematem niepodległościowym, a także naszą etnografią – tłumaczy Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka przy współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jest preferencyjnym rozwiązaniem dla Gminy Myślenice. Nadzwyczajna sesja została zwołana dlatego, że jest to ostatni moment na złożenie wniosku w zamian za jedną z gmin, która zrezygnowała z udziału w projekcie.

- Możliwość pozyskania pożyczki pojawiła się niespodziewanie i ta decyzja zapadła w ostatniej chwili, z uwagi na rezygnację innej gminy oraz uwolnienie części środków, jakimi dysponuje MARR w ramach projektu, którego realizacja ostatecznie kończy się w połowie sierpnia. Jest to atrakcyjna forma finansowania – oprocentowanie wynosi w całym okresie 0,25%, jest zatem niemal dziesięciokrotnie niższe, niż oprocentowanie innych kredytów i pożyczek, jakie na ten moment spłaca Gmina Myślenice. Pożyczka zaplanowana została w kwocie do 3 milionów zł, ale ostateczna kwota znana będzie po rozpatrzeniu wniosku naszej gminy, nad którym cały czas intensywnie pracujemy – wyjaśnia Anita Kurdziel, skarbnik Gminy Myślenice.

Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie zabezpieczania zbiorów stawia wymogi, które muszą zostać spełnione, aby prezentować w muzeum na przykład broń palną i cenne eksponaty. Bez zakupu gablot muzeum będzie skazane przede wszystkim na robienie wystaw planszowych, a przestrzeń ekspozycyjną wypełnią jedynie repliki.

- Choć Muzeum Niepodległości w Myślenicach zostało otwarte w listopadzie 2018 roku, to wciąż nie może w pełni realizować swojego programu. Muzeum ma zaplanowane trzy piętra ekspozycyjne, które opowiadają o Myślenicach. Pracownicy muzeum przygotowali kompletny projekt wystaw stałych, podzielony na trzy ścieżki edukacyjne. Pierwsza dotyczy historii Myślenic od czasów najdawniejszych aż do XIX wieku. Druga to Myślenice w tragedii wojen światowych, a trzecia to Myślenice w okresie PRL-u i historia przemian demokratycznych, które doprowadziły do przełomu z roku 1989. Wysokie koszty dokończenia muzeum są generowane przede wszystkim przez gabloty, a ponieważ musimy dopasowywać projekt wystawy do wcześniej wykonanego projektu aranżacyjnego, zachodzi potrzeba robienia gablot na zamówienie. Dodatkowo, bez zakupienia wysokiej jakości gablot, muzeum nie będzie w stanie pozyskiwać, a przede wszystkim pokazywać żadnych cennych eksponatów – mówił podczas sesji Łukasz Malinowski, dyrektor Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

GSI