Stanisława Topy, radnego Rady Miejskiej w Myślenicach

Stanisława Topy, radnego Rady Miejskiej w Myślenicach
Stanisław Topa, radny Rady Miejskiej w Myślenicach

- Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa został Pan wybrany jej przewodniczącym, zastępując na tym stanowisku radnego Wojciecha Malinowskiego, skąd ten wybór?

- Z wykształcenia jestem „budowlańcem” i w tej dziedzinie posiadam uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W zawodzie pracuję już od 1982 roku, a moja praca ściśle związana jest z kierowaniem i nadzorowaniem budów. Od 2005 roku pracuję w referacie inwestycyjnym Urzędu Gminy Pcim. Ponadto już drugą kadencję wykonuję mandat radnego, uczestnicząc czynnie w różnych komisjach rady miejskiej. Wcześniej pracowałem społecznie, przez cztery kadencje, w radzie sołeckiej w Łękach. Jestem członkiem Stowarzyszenia „My Łęczanie”, od początku jego istnienia pełniąc funkcję prezesa. Myślę, że moje doświadczenie, zarówno zawodowe jak i w działalności społecznej, pozwoli mi dobrze pełnić funkcji przewodniczącego Komisji.

- Ma Pan duże doświadczenie w branży budowlanej, proszę przybliżyć czytelnikom, przy jakich projektach Pan pracował?

- W moim ponad 30-letnim doświadczeniu zawodowym w branży budowlanej realizowałem wiele inwestycji, w tym budowy szkół, sal gimnastycznych m.in. w Mszanie Górnej, Nowym Brzesku, Brzączowicach, Myślenicach, Zarabiu, Chełmie. Pracowałem przy budowie budynków wielorodzinnych w Krakowie oraz jednorodzinnych na Osiedlu Kliny. Nadzorowałem budowę kościoła w Trzemeśni, realizowałem remonty szkół w Pcimiu oraz budowy infrastruktury technicznej placów zabaw, ścieżek rowerowych. Stąd znam zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym oraz problemy jakie się z tym wiążą.

- Jakie plany ma Pan, jako przewodniczący tej komisji, jakie są najważniejsze zadania, które chciały Pan zrealizować do końca kadencji?

- Jesteśmy obecnie na półmetku obecnej kadencji rady miejskiej. Początek roku to opracowanie i przyjęcie rocznego planu pracy na rok 2021. Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią będę dążył do tego, aby prace przebiegały zgodnie z przyjętym planem. Najważniejszymi zadaniami do końca obecnej kadencji będzie procedowanie najstarszych planów zagospodarowania przestrzennego, które oczekują już kilkanaście lat, w tym: Łęki, Głogoczów, Zawada. W kwestii dotyczącej ochrony środowiska będziemy ściśle współpracować z burmistrzem i urzędem w temacie wymiany starych pieców na nowe, ekologiczne. Jest szereg programów takich jak: stop-smog, czyste powietrze, energia odnawialna, przyłącza kanalizacji sanitarnej, których realizacja ma poprawić nasze środowisko i w tych tematach chcemy aktywnie uczestniczyć. Jest też szereg innych zagadnień dotyczących poprawy bezpieczeństwa, budowy i remontów dróg i chodników, ścieżek rowerowych czy wreszcie oświetlenia, w które będziemy się angażować. Chciałbym jeszcze w tej kadencji pochylić się nad ostatnim członem z nazwy naszej komisji, czyli nad rolnictwem. Mam tu na myśli współpracę z producentami drobiu, jaj, czy pszczelarzami. Chcę na końcu podziękować członkom komisji za okazane zaufanie przy wyborze na przewodniczącego. Z mojej strony obiecuję, że wspólnie będziemy pracować merytorycznie nad tematami dla dobra mieszkańców gminy.

 

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)