Strabag wykona remont łącznika ulic Sobieskiego i Sienkiewicza

Miasto 30 czerwca 2020 Wydanie 24/2020
Strabag wykona remont łącznika ulic Sobieskiego i Sienkiewicza

Firma Strabag będzie głównym wykonawcą inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej publicznej w km od 147,37 do km 869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice.” W poniedziałek 29 czerwca burmistrz Jarosław Szlachetka oraz przedstawiciele wykonawcy oficjalnie sygnowali umowę na realizację zadania, na które Gmina Myślenice pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

W projekcie przewidziano do realizacji drogę jednojezdniową o dwóch pasach ruchu o szerokości 6 metrów, na długości około 720 metrów

bieżących. Droga zostanie wyposażona w jednostronny chodnik o szerokości 2 metrów, wzdłuż którego wykonany zostanie umocniony elementami betonowymi rów drogowy. Wybudowane oraz przebudowane zostaną zjazdy indywidualne i wykonane pobocza. Przebudowane zostaną również kolidujące sieci uzbrojenia terenu. Wybudowana zostanie nowa sieć oświetlenia ulicznego. Firma Strabag na plac budowy ma wejść bezpośrednio po ustaleniu tymczasowej organizacji ruchu samochodowego. Może to nastąpić już w ciągu najbliższych trzech tygodni.

- Ta inwestycja ma zadanie poprawić bezpieczeństwo i upłynnić ruch w tym rejonie. Jest to realizacja kolejnej obietnicy złożonej mieszkańcom. Warto dodać, iż Gmina pozyskała na tę inwestycję dofinansowanie 77% całkowitych kosztów planowanego przedsięwzięcia z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Całość inwestycji będzie kosztować 2 mln 800 tys. złotych brutto, przy wkładzie własnym Gminy w wysokości 644 tys. złotych - powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka.

- Cieszę się, że w końcu udało się wybrać wykonawcę na modernizację bocznego odcinka ul. Sobieskiego – mówi wiceburmistrz Mateusz Suder - O modernizację drogi zabiegałem kilkanaście lat temu z grupą mieszkańców, później już jako radny. Zakładamy, że rewitalizacja będzie gotowa do końca tego roku. Niewątpliwie jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność wzdłuż tej ulicy. Aktualnie wyjazd z posesji jest znacznie utrudniony, przede wszystkim jeśli chodzi o auta dostawcze.

GSI