Strażackie święto na Górnym Przedmieściu

Miasto 18 lutego 2020 Wydanie 7/2020
Strażackie święto na Górnym Przedmieściu

W sali bankietowej Domu Ludowego na Górnym Przedmieściu, 8 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków tamtejszej jednostki - OSP Myślenice - Górne Przedmieście. Zebranie od minuty ciszy, poświęconej dla uczczenia pamięci zmarłej wspierającej członkini straży Haliny Bzowskiej - rozpoczął prezes jednostki - dh Bogusław Tondera, po czym przywitał wszystkich zaproszonych gości.

Obchody jednostka z Myślenic wraz z delegacją z zaprzyjaźnionego Słupca rozpoczęła od Mszy Św. w Centrum Jana Pawła II w intencji zmarłego naczelnika tejże OSP - śp. dh Jacka Łachuta. Następnie rozpoczęło się zebranie, na którym swoją obecnością zaszczycili m.in. zastępca burmistrza MiG Myślenice Mateusz Suder, wicestarosta Rafał Kudas, radny sejmiku wojewódzkiego Robert Bylica, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Ambroży, komendant Powiatowej PSP st. bryg. Sławomir Kaganek, wiceprezes zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP RP dh Jan Kantor, radni gminni - Mirosław Fita, Jerzy Cachel i powiatowy - Jan Bylica, liczna delegacja zaprzyjaźnionej jednostki OSP Słupiec, kierownik KRUS w Myślenicach Halina Żak, przewodnicząca Koła Gospodyń Ewa Romaniak, prezes Kółka Rolniczego Stanisław Romaniak, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Bernadetta Płachta - Costa, prezes GPR Myślenice Krzysztof Druzgała, wiceprezes LKS Górki Tomasz Stanach, ksiądz rodak - ks. Artur Czepiel, a także członkowie honorowi i wspierający straż oraz liczni sympatycy.

Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice - Górne Przedmieście, to jednostka działająca w naszym regionie od 133 lat. Obecnie liczy 52 członków czynnych, 15 honorowych oraz 10 wspierających. Obszerne sprawozdanie z działalności w wersji multimedialnej przedstawił wiceprezes dh Maciej Górka. W swoim przemówieniu omówił sprzęt pozyskany w ubiegłym roku oraz w formie kalendarium zaprezentował działalność jednostki w 2019 roku. W tym czasie druhowie uczestniczyli w sumie w gaszeniu dwóch pożarów, likwidacji ośmiu miejscowych zagrożeń, a także w pięciu poszukiwaniach osób zaginionych. Jednostka obszernie działała także w czasie majowej akcji powodziowej w naszym regionie oraz w Słupcu (gmina Szczucin). Strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach organizowanych przez miejscowe władze związkowe oraz w wielu manewrach poszukiwawczo - ratowniczych.

OSP na Górnym Przedmieściu, to jednostka działająca głównie w specyfikacji logistycznej, dlatego też współpracuje z samorządem terytorialnym poprzez zabezpieczanie imprez kulturalno - społecznych jak m.in. Myślenicki Festiwal Lata, Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem, Zlot Ludzi Nieśmiałych czy noworoczne derby piłkarskie. Strażacy widoczni są także na uroczystościach państwowych, religijnych czy związkowych. Największymi akcjami logistycznymi w 2019 roku było zabezpieczenie głównych obchodów Pięćdziesięciolecia Koronacji Obrazu Pani Myślenickiej, wizyty Prezydenta RP na rynku czy organizacja corocznego Festynu Strażackiego, obszernych obchodów Dnia Strażaka i pomoc w organizacji Mszy Św. na polanie Mikołaj, uprzednio prowadząc na niej prace porządkowe. Jednostka aktywnie uczestniczyła w Manewrach Poszukiwawczo - Ratowniczych w Porębie, w czasie których w ramach Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego otrzymała defibrylator AED wraz z manekinami. Organizacja współpracuje także z LKS Górki, Kołem Gospodyń z Górnego Przedmieścia, GPR Myślenice, TG „Sokół”, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, O.T. „Halniak” czy parafią św. Brata Alberta na os. 1000-lecia. Warto nadmienić, że jednostka brała udział w akcji krwiodawstwa.

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił dh Jacek W. Górka, a w nim wyróżnił i podziękował za wszelkie dotacje. W minionym roku jednostka pozyskała fundusze z UMiG Myślenice, MSWiA, LGD MDiG oraz WFOŚiGW, a także darowiznę z Orlenu. Pozyskane przychody pozwoliły na utrzymanie gotowości bojowej i sprzętu własnego, zakupu umundurowania oraz przeprowadzenia remontów i inwestycji. Jednostka w ostatnim czasie otrzymała m.in. nową bramę garażową, kilkanaście kompletów stołów i ławek, elementy kompletnego ubrania bojowego, zestaw oświetleniowy czy kamerę termowizyjną.

W planach na 2020 rok jednostka planuje dalszy remont części bojowej strażnicy wraz z wymianą stolarki drzwiowej oraz zamontowanie monitoringu. Strażacy z Górnego Przedmieścia będą podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje, a kilku z nich jest aktualnie w trakcie podstawowego kursu pożarniczego oraz szkolenia dla kierowców. Istotne będzie dalsze pozyskiwanie sprzętu, w tym m.in. aparatu oddechowego ODO. Ustępujący w przyszłym roku zarząd będzie nadal starał się pozyskać kolejnych członków oraz wystawić reprezentację na Zawodach Strażackich Oldboyów czy OTWP. W dalszej części zebrania swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna, która postawiła wniosek o absolutorium. Jednogłośnie podjęta przez wszystkich członków decyzja świadczy o bardzo dobrej działalności zarządu oraz całej jednostki, która mimo wielu przeciwności losu pokazała, że jest w stanie działać razem.

W czasie zebrania głos zabrali zaproszeni goście, poruszając sprawy związane z obszerną działalnością jednostki, jak i w lokalnym społeczeństwie. Stojąc pod ogromnym wrażeniem podkreślano liczne akcje logistyczne, ale i ciągłą gotowość bojową. Swoje podziękowania korespondencyjnie przekazali nieobecni na spotkaniu burmistrz - Jarosław Szlachetka oraz starosta - Józef Tomal, a także prezes powiatowego ZOSP RP - dh Jan Podmokły. Działając zawsze w myśl maksymy – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, jednostkę z Górnego Przedmieścia należy nazwać dumą tamtejszej części miasta, a nawet i całego regionu.

Oliwier Bzowski