Strażacy na medal

Strażacy na medal
„Drużyna Ognia” - najmłodsi adepci strażaccy z OSP Myślenice Dolne Przedmieście odbierają gratulacje od Waldemara Pachonia - prezesa miejsko-gminnego zarządu ZOSP RP.

To był ważny sprawdzian umiejętności i gotowości do podjęcia akcji ratowniczej drużyn pożarniczych ochotniczych straży pożarnych z naszej gminy. Była to również świetna impreza popularyzująca ruch strażacki. Druhowie OSP, nasi sąsiedzi pokazali, że są gotowi i przeszkoleni, aby podjąć się ratowania naszego życia i mienia.

W niedzielę 29 sierpnia na stadionie LKS Orzeł w Myślenicach odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze. Przed południem rywalizowali członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, a wczesnym popołudniem ich starsi koledzy, zarówno z drużyn męskich, jak i żeńskich. Zawody stały na wysokim poziomie, a różnice pomiędzy zwycięzcami a drużynami, które zajęły kolejne miejsca były niewielkie. Świadczy to o dobrym przygotowaniu wszystkich jednostek biorących udział w zawodach, zarówno pod względem sprawnościowym jak i organizacyjnym.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się rywalizacja młodzieżowych drużyn pożarniczych. Kibicowali im zarówno starsi koledzy, jak i rodzice. Mimo młodego wieku członków MDP już widać duże umiejętności, ale przede wszystkim ich zaangażowanie. W rywalizacji w kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych udział wzięły trzy drużyny dziewcząt i pięć chłopców. Wśród dziewcząt zwyciężyła MDP z OSP w Głogoczowie, przed MDP Myślenice – Dolne Przedmieście, a trzecie miejsce zajęła MDP z Drogini. Wśród chłopców podium wyglądało podobnie, pierwsze miejsce zajęła MDP z OSP w Głogoczowie, drugie MDP Myślenice – Dolne Przedmieście, trzecie MDP z Drogini. Kolejne miejsca zajęły MDP z OSP w Jaworniku i MDP z Polanki. Cieszy tak liczny udział młodzieży w zawodach, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy coraz mniej osób angażuje się w służbę w jednostkach OSP.

Wielką atrakcją przedpołudniowej części zawodów był wytęp najmłodszych uczestników, kilkuletnich adeptów strażackich z „Drużyny Ognia” działającej przy OSP Dolne Przedmieście. Co prawda ich występ był poza konkursem, ale swoim zaangażowaniem nie ustępowali starszym kolegom. Istnienie tej drużyny jest dobrym przykładem dla innych jednostek, że do ruchu strażackiego można przystępować już od najmłodszych lat, a wiadomo czym skorupka za młodu nasiąknie …

Obserwując zmagania dorosłych członków drużyn pożarniczych, widać pracę i duże umiejętności druhów z tych jednostek. W razie nieszczęśliwego zdarzenia, pożaru, czy wypadku można będzie liczyć na ich fachową pomoc. W kategorii kobiet do rywalizacji stanęły dwie drużyny, tym razem wygrała jednostka z OSP Myślenice – Dolne Przedmieście przed paniami z OSP Głogoczów. W rywalizacji drużyn męskich uczestniczyło jedenaście zastępów. Podobnie jak wśród pań wygrała drużyna z Dolnego Przedmieścia, przed zawodnikami z OSP Myślenice - Górne Przedmieście, trzecie miejsce zajęła drużyna pożarnicza z OSP w Borzęcie i jest to historyczny sukces dla strażaków z tej jednostki. Zwycięzcy będą reprezentować naszą gminę na zawodach powiatowych. Jednak trzeba podkreślić, że zwycięzcami są wszyscy uczestnicy turnieju, a najbardziej my mieszkańcy, gdyż mamy strażaków ochotników, którzy w razie potrzeby chcą i mogą udzielić nam wsparcia. Obyśmy jak najrzadziej korzystali z tej pomocy.

Zarówno pracę wychowawczą z młodzieżą, jak i efekty ćwiczeń ich starszych kolegów i koleżanek chwalili goście zawodów poseł Władysław Kurowski i burmistrz Jarosław Szlachetka.

Jan Podmokły, prezes zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, jak i Waldemar Pachoń prezes zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP podkreślali wyrównany poziom rywalizacji. Aby móc zaprezentować takie umiejętności, potrzebne są wielogodzinne ćwiczenia, a przecież dla druhów z OSP jest to dodatkowe zajęcie, obok pracy czy nauki. Wykonują je kosztem swojego czasu wolnego, gdy inni odpoczywają, oni szkolą się, aby móc spieszyć z pomocą. Tym większa ich zasługa, że podejmują ten wysiłek dla dobra wspólnego.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)