Straże dla mieszkańców, mieszkańcy, czyli gmina dla straży

Straże dla mieszkańców, mieszkańcy, czyli gmina dla straży

Trwa seria walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP gminy Myślenice. Straże podsumowują to, co działo się u nich przez cały miniony rok. Natomiast gmina, jako że dobiega końca kadencja, podsumowuje zarówno zeszły rok, jak i ostatnie pięć lat i to jaką pomoc z budżetu gminy otrzymały w tym okresie straże. Z gminnego podsumowania wynika, że wsparcie to wyniosło 7 mln zł.

O tym jak ważne są ochotnicze straże pożarne nie trzeba nikogo przekonywać. Wiedzą o tym dobrze mieszkańcy, którzy nieraz mogli liczyć na pomoc ochotników, chociażby podczas wichur i powodzi błyskawicznej, które miały miejsce w gminie również w ostatnich latach. Nie sposób nie wspomnieć o pomocy, jakiej udzielają poszkodowanym w wypadkach drogowych i innych, np. podczas prac polowych i o tym, że zabezpieczają dziesiątki wydarzeń sportowych, muzycznych i innych.

Zaangażowanie straży w ostatnich latach było nawet większe, że oprócz standardowych działań, doszły im zadania związane najpierw z pandemią, a potem z pomocą uchodźcom z Ukrainy. To zaangażowanie było różne w zależności od jednostek, bo np. niektóre z nich udzieliły uchodźcom schronienia w swoich remizach, ale za każdym razem ważne i warte przypomnienia.

O tym wszystkim wiedzą też samorządowcy, w tym władze gminy Myślenice, która co roku przekazywała strażom wsparcie na zakup umundurowania, sprzętu, samochodów i na remonty. Z danych gminy wynika, że w latach 2019-2023 sięgało ono, w zależności od roku od miliona do 1,8 mln zł. W sumie zaś wyniosło nieco ponad 7 mln zł.

- Z naszego budżetu do straży popłynęły środki w wysokości ponad 7 mln zł. Z tego prawie 1,5 mln zł to są te środki, do których przekazywania gmina Myślenice, jako samorząd jest ustawowo zobowiązana. Natomiast te prawie 5,5 mln zł to dodatkowe wsparcie i inwestycja w bezpieczeństwo naszych mieszkańców i druhów. Cieszę się, że w tej kadencji, przy współpracy z radnymi Rady Miejskiej, z budżetu gminy udało się nam wyasygnować tak ogromną kwotę dla straży pożarnych - mówił burmistrz Jarosław Szlachetka na jednym z ostatnich zebrań strażackich. 

Gros tych środków przeznaczono na dofinansowywanie zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, a tych jednostki zakupiły siedem, w tym cztery średnie (OSP Myślenice Dolne Przedmieście, OSP Zawada, OSP Krzyszkowice i OSP Myślenice Śródmieście) i trzy lekkie (OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Myślenice, OSP Poręba i OSP Myślenice Śródmieście).

Jeśli chodzi o ten ostatni to burmistrz przypomniał, że jest to pierwszy taki samochód w gminie.

- Ma on przygotowaną instalację do gaszenia instalacji fotowoltaicznych i samochodów elektrycznych – powiedział.

Ponadto dwie jednostki (OSP Myślenice Zarabie i OSP Bysina) wzbogaciły się o quady.

Gmina wsparła też łączną kwotą 300 tys. zł zakupy trzech pojazdów do Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach, m.in. lekkiego samochodu operacyjnego i średniego ratowniczo-gaśniczego.

KP PSP odwzajemniła się tym, że przekazała poprzednio używane przez siebie samochody dla OSP Jasienica i OSP Myślenice Zarabie.

Były też dofinansowania do zakupów sprzętu i umundurowania dla OSP. Część z nich była finansowana w ramach myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.

Kilka remiz przeszło w tym czasie modernizacje, a jednostka OSP w Głogoczowie spełniła swoje marzenie o nowej strażnicy. Budowę dokończono, ale na wykończenie czekają jeszcze pomieszczenia na piętrze.

Ze środków gminy, województwa małopolskiego i środków własnych jednostek zrealizowano szeroko zakrojone remonty w remizach OSP Krzyszkowice, OSP Myślenice Zarabie i OSP Bysina.

Z kolei dzięki środkom z małopolskiej tarczy humanitarnej wyremontowane zostały remizy w Bęczarce, Borzęcie, Jaworniku, Polance i Porębie.

W gminie Myślenice działa 20 jednostek OSP. Spośród nich siedem należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jako ostatnia, w ubiegłym roku dołączyła do niego OSP GPR Myślenice.

Jednostki te (wg. stanu na koniec 2022 roku) liczą 821 członków i członkiń, z których 425 jest uprawnionych do udziału w akacjach.

Jak wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej, w 2023 roku OSP z terenu gminy Myślenice wyjeżdżały do akcji 503 razy. Co ważne, nie było takiej, która nie miała ani jednego wyjazdu.

Najwięcej, bo 70 wyjazdów odnotowała OSP Myślenice Śródmieście. Kolejne, należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki, które miały tych wyjazdów najwięcej to: OSP Głogoczów, OSP Myślenice Zarabie, OSP Myślenice Dolne Przedmieście, OSP Poręba, OSP Droginia i OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Myślenice.

Natomiast, spoza KSRG, najwięcej interwencji miały: OSP Jawornik, OSP Krzyszkowice i OSP Trzemeśnia.