Strefa czerwona. Kilka myśli o budowaniu tożsamości

Kultura 12 października 2020 Wydanie 38/2020
Strefa czerwona. Kilka myśli
o budowaniu tożsamości

Dziwny rok, zaskakujący wszystkich. Przyniósł światu coś niezwykłego. Ile osób wypowiadających się, tyle teorii. Pandemia koronowirusa dotknęła wszystkich, bez wyjątku.

To już widać: inne relacje i zachowania. Dystans pogłębia rozluźnienie więzi międzyludzkich. Załamuje się proces wychowawczy młodego

pokolenia. Coraz więcej szkół musi pracować w systemie on-line. Za parę lat, daj Panie Boże, zapewne będziemy czytać opracowania dotyczące „pokolenia koronowirusa”. Pokolenie dzieci i młodych ludzi, którzy codziennie dzisiaj słyszą informacje często się wykluczające. Jak trudno im budować system wartości. Jak trudno odnaleźć się w skomplikowanym świecie, gdy w ich odczuciu nie widzą nic trwałego i stałego. Może warto w takim razie szukać wartości nieprzemijających i trwałych.

11 października br. rozpoczął się XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej organizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej. Jest to formuła działań budujących wspólnotę i tożsamość od kilkudziesięciu lat. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa kard. Roberta Saraha: „Polska jest winna dawać świadectwo, że sercem narodu jest jego kultura oraz, że duszą tej kultury jest wiara w Boga”.

Kolejny rok, kolejny Tydzień powiązany z Dniem Papieskim, gdyż postać i myśl Św. Jana Pawła II stanowią nadal inspirację i bodziec do prezentowania i promowania kultury mającej źródło w chrześcijaństwie. Mottem tegorocznego tygodnia są Jego słowa: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Warto w takim razie przypominać sobie postać najważniejszego z Polaków, Jego Pontyfikat i przesłanie z roku 1991, które nadal jest aktualne: „Trzeba, aby Europa dla całej ludzkiej rodziny szukała na przyszłość jedności, wracając do swych chrześcijańskich korzeni”. A wszystko to w kontekście rocznic: 100-lecia urodzin naszego Wielkiego Rodaka i Cudu nad Wisłą w 1920 r.!

Tegoroczny Tydzień różni się od wcześniejszych. Z oczywistych przyczyn (tytułowa Strefa czerwona) oferta występów i programów będzie uboższa. Część programów realizowana jest przez internet. Szkolne programy będą zamknięte dla osób postronnych. Wymogi strefy czerwonej storpedowały także kilka wartościowych projektów. Nie zmienia się jednak formuła. Tworzymy wspólnotę i budujemy tożsamość wokół wartości nam najbliższych. W programie na pierwszej stronie umieszczono postać Św. Jana Pawła II pozdrawiającego nas w geście błogosławieństwa i trzymającego krzyż. To znak i przesłanie dla nas w tych czasach, których nie możemy sami do końca zrozumieć. Obyśmy umieli, przez ten czas podarowany nam przez Boga, zaangażować się w przyszłość. Wszystkim, którzy współtworzyli organizację XXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, Zarząd KIK-u z głębi serca dziękuje.

Zbigniew Syrek