Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

Gmina 27 kwietnia 2021 Wydanie 16/2021
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice, Policją, Strażą Miejską oraz z placówkami oświatowymi i żłobkami działającymi na terenie miasta i gminy Myślenice podjął działania związane z obchodami Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci przypadającego na dzień 30 kwietnia.

W ramach ww. obchodów przygotowano scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz podjęto decyzję o zorganizowaniu Konkursu dla dzieci przedszkolnych w wieku 5 i 6 lat, uczniów szkół podstawowych i seniorów pt. „Kim jest dziecko?”.

Przygotowano również film profilaktyczny dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych, którego celem jest uświadomienie dorosłych o konsekwencjach płynących z nieprawidłowych metod wychowania dla rozwoju dziecka. Umożliwi to także rodzicom zapoznanie się z instytucjami świadczącymi pomoc i wsparcie w przypadku trudnych doświadczeń.

Celem powyższych działań jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez:

- zwrócenie uwagi na godność i wyjątkowość dziecka

- uświadomienie dzieci o ich prawie do poczucia bezpieczeństwa

- przedstawienie metod wychowawczych wzmacniających poczucie własnej wartości u dzieci.