Szkoła w Jaworniku chce zmiany patrona

Edukacja 19 stycznia 2021 Wydanie 3/2021
Szkoła w Jaworniku chce zmiany patrona

„Poezja Ks. Jana stwarza wrażenie, jakby pochylała się troskliwie nad człowiekiem”

/A. Kamieńska/

Szkoła podstawowa w Jaworniku chce zmienić patrona na ks. Jana Twardowskiego. Społeczność szkolna, tzn. uczniowie i ich rodzice w głosowaniu on-line pod koniec roku 2020 zdecydowanie opowiedzieli się za nowym patronem. Także grono pedagogiczne również poparło kandydaturę ks. Jana Twardowskiego.

Propozycja zmiany patrona szkoły jest owocem wielu przemyśleń i doświadczeń wynikających z pracy w szkole, lekcji języka polskiego, projektów, zajęć i konkursów dotyczących życia i twórczości niezwykle skromnego, a jednocześnie wielkiego Ks. Jana Twardowskiego.

Ks. Jan, znany także jako „Ksiądz od Biedronki” to przede wszystkim postać, która wpisała się do kanonu twórców współczesnej literatury jako poeta pochylający się nad wartościami: wiary, miłości, dobra, rodziny, nadziei, a także przyrody… One zaś przeplatają się w twórczości Twardowskiego w sposób niezwykły i ciekawy, oryginalny i subtelny. Dlatego wiersze Ks. Jana to przykład inspiracji, to refleksja nad czym warto się zastanowić, np. radością, smutkiem, sensem naszego życia, pięknem otaczającego nas świata. W zwykle krótkich tekstach Księdza można odnaleźć odpowiedzi na pytania wbrew pozorom łatwe, ale i trudne. Głębsza lektura twórczości poety pomaga, uspakaja, a czasem bawi czym zjednywał sobie czytelników zarówno młodszych, jak i dorosłych. Dowodem na poczucie humoru „wpisane” w utwory Księdza Jana jest Order Uśmiechu – nagrody, którą autor „Patyków i patyczków” – opowiadań dla najmłodszych czytelników – cenił sobie najbardziej.

Propozycja zmiany wydaje się być słuszna, szczególnie dlatego, że długie i ciekawe życie Ks. Jana Twardowskiego (zmarł w wieku 90 lat) i bogata twórczość stanowi inspirację, a także motywację do podejmowania wielu inicjatyw. np. organizacji interesujących konkursów z nagrodami, wycieczek do miejsc zw. z Księdzem – Warszawy, dekorowanie szkoły…

Kolejnym ważnym powodem zmiany patrona to zadania szkoły, czyli rozwijanie oraz kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży poprzez opracowanie CEREMONIAŁU SZKOLNEGO, z którym ściśle wiąże się rozwój intelektualny uczniów, stosowne przygotowanie dzieci i młodzieży do dorosłego życia, które cechować powinien szacunek dla tradycji oraz symboli narodowych (godła, flagi, hymnu).Także symboli szkolnych (patrona, sztandaru). To poszanowanie jest odznaką PATRIOTYZMU i poświęcenia ojczyźnie – obowiązku każdego obywatela.

Szkoła w Jaworniku posiada sztandar z wizerunkiem Ks. Jana Twardowskiego, który został wykonany dla byłego gimnazjum i przez długie lata uświetniał uroczystości, akademie, ślubowania, pożegnania… Sztandar jest wciąż piękny, ręcznie haftowany, w bardzo dobrym stanie. „Czeka” na nowe akademie, imprezy, by podnosić ich rangę i pomagać w kształtowaniu postaw młodych Polaków. Nadmienić warto, że koszt zupełnie nowego sztandaru wynosi od 8 do 12 tys. zł, natomiast „przehaftowanie” na nową nazwę szkoły 2 tys. zł.

Temat propozycji zmiany patrona naprawdę warto rozważyć.

Magdalena Skałka