Szlakiem przydrożnych figur i kapliczek (93) Szlak maryjny (7). Myślenice (17). Konserwacja (36), Część IV Kapliczki w nowym świetle- poświęcenie

Kultura 6 października 2020 Wydanie 37/2020
Szlakiem przydrożnych figur i kapliczek (93) Szlak maryjny (7).  Myślenice (17). Konserwacja (36), Część IV Kapliczki w nowym świetle- poświęcenie

Wśród wiekowych drzew, pod liściastym parasolem rozjaśnionym błękitem nieba, nastrój modlitewny kreuje kapliczka Matki Bożej Śnieżnej, której po wielu latach przywrócono blask. Sakralno-krajobrazowy pejzaż nasączony sakralnym aromatem pobudza czcicieli Matki Bożej do codziennej

celebracji życia ewangelicznego. Maria staje się przewodniczką prowadzącą ich do doskonałości chrześcijańskiej.

Corocznie w dniu święta Matki Bożej Śnieżnej - 5 sierpnia, przy kapliczce odprawiana jest uroczysta Msza Święta, zrzeszając tłum krzewicieli kultu Marii. Postawiona w podzięce za cudowną moc źródlanej wody, w celu podkreślenia świętości tego miejsca. W 2020 roku Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny Ks. Zdzisław Balon wraz z asystującymi księżmi. Główny celebrans dokonał powtórnego poświęcenia kapliczki ukazanej w nowym świetle, jaśniejącej duchową energią. Uroczystości towarzyszył śpiew w wykonaniu „Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym -Nazaret”.

Dawniej czciciele przybywając na nabożeństwa, nabierali wodę wierząc w jej uzdrawiającą moc. W dalszym ciągu w ich świadomości tkwi pamięć o religijnej, historycznej wartości kapliczki łączonej z uzdrowieniami w źródełku. Wizerunek Matki Bożej usytuowany przy źródełku objawiał cudotwórczą moc, szczególnie przy uzdrowieniach ludzi dotkniętych chorobami oczu. Religijna estyma kultu maryjnego szczególnie wynika z łatwości zbliżenia wiernych z Marią, osobą, będącą reprezentantką ludzi w dotarciu do łask Bożych. Dała światu Zbawiciela a z Nim przyszły na świat wszystkie łaski. Kapliczka p.w. Matki Bożej Śnieżnej zachęca do pielęgnacji kultu maryjnego, oczekuje przywrócenia nabożeństw majowych z odwołaniem do Litanii Loretańskiej.

Program ikonograficzny kultu Marii uzupełniają osoby związane z dzieciństwem Jezusa: opiekun - św. Józef oraz prekursor zapowiadający przyjście Chrystusa na scenę Misterium Zbawienia - św. Jan Chrzcicie (1) ze swoją matką, Elżbietą. Św. Elżbieta, krewna Marii obdarowana została koroną na skroni, upamiętniającą w ten sposób jej królewski rodowód (2). Wystrojowi ikonograficznemu patronuje „Oko Opatrzno