Takie jest prawo demokracji

Takie jest prawo demokracji
Na zdjęciu nowy przewodniczący rady Wacław Szczotkowski za prezydialnym stołem (w środku), obok zastępcy Eleonora Lejda- Kuklewicz (po lewej) i Mirosław Fita (po prawej) oraz kierownik biura rady Bogusława Tęczyńska.

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach, która odbyła się 7 października, radni odwołali dotychczasowego przewodniczącego rady i wybrali nowego, którym został Wacław Szczotkowski. Przewodniczenie rady objął szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, który jest największym klubem w radzie miejskiej.

Wniosek o przeprowadzenie sesji w trybie stacjonarnym, a nie zdalnym, złożyła grupa radnych z klubu PiS. Była to pierwsza od wielu miesięcy sesja, która odbyła się w magistracie na sali obrad, gdyż zgodnie z przepisami trzeba było przeprowadzić głosowania w trybie tajnym. Jak komentowała przed sesją radna Małgorzata Jaśkowiec - Klub PiS był i jest nadal największym klubem w Radzie Miejskiej w Myślenicach. Z tego tytułu naturalnym jest, że chcąc brać pełną odpowiedzialność za podejmowane działania, chce być również adekwatnie reprezentowany. Zmiana przewodniczącego bez wątpienia usprawni pracę rady i zapewni lepszą współprace wszystkich radnych.

Sesję nadzwyczajną rozpoczął jeszcze Jan Podmokły, który przekazał prowadzenie obrad zastępcy Mirosławowi Ficie. Ten przeprowadził wybór komisji skrutacyjnej i zarządził głosowanie w sprawie odwołania dotychczasowego przewodniczącego. W wyniku tajnego głosowania za odwołaniem Jana Podmokłego z funkcji przewodniczącego opowiedziało się 13 radnych a 8 było przeciw. Po swoim odwołaniu Jan Podmokły podziękował radnym i pracownikom biura rady za współpracę. Na koniec życzył powodzenia nowemu przewodniczącemu i powiedział, że choć nie zgadza się z uzasadnieniem do wniosku o odwołanie „takie są prawa demokracji”. Podziękowanie za dotychczasową pracę złożył ustępującemu przewodniczącemu obecny na sesji wiceburmistrz Mateusz Suder.

Po odwołaniu Jana Podmokłego przystąpiono do wyborów nowego przewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach. Zgłoszono tylko jednego kandydata, klub PiS wskazał radnego Wacława Szczotkowskiego. W tajnym głosowaniu, za jego kandydaturą, opowiedziało się 11 radnych, 9 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Po swoim wyborze na przewodniczącego Wacław Szczotkowski podziękował i zadeklarował, że pomoże wszystkim radnym w wypełnianiu przez nich obowiązków wynikających z pełnionego mandatu. Zapewnił też, że dołoży wszelkich starań, aby prace rady miejskiej przebiegały sprawnie, a debaty były merytoryczne. Podkreślił również, że współpraca rady z magistratem i burmistrzem Jarosławem Szlachetką układała się dobrze.

Po sesji przewodniczący rady Wacław Szczotkowski powiedział Gazecie o nowych zadaniach, które czekają na niego, a które wynikają z przepisów prawa oraz złożył deklarację współpracy ze wszystkimi radnymi.

– Kompetencje przewodniczącego rady miejskiej są jasno określone w Statucie Gminy Myślenice oraz w ustawie o samorządzie gminnym, a zatem moja rola i działania powinny być spójne z zapisami w tych dokumentach. W tym względzie nie jestem chyba zbyt odkrywczy. Każdy przewodniczący, tóry podejmuje się tego obowiązku zakłada i deklaruje, że będzie starał się realizować sumiennie to wszystko, co jest przypisane do funkcji przewodniczącego rady miejskiej. Dlatego powtórzę i przypomnę to, co powiedziałem na sesji w krótkim moim wystąpieniu, że podstawowym zadaniem przewodniczącego rady miejskiej jest tak organizować prace rady, aby były one sprawne, rzeczowe i owocne. Deklaruję również gotowość do współpracy ze wszystkimi Radnymi rady miejskiej, a także zapewniam ich o pomocy, oczywiście w ramach moich możliwości, w sprawach, które wiążą się z realizacją misji Radnego. Zależy mi również na odpowiednim i skutecznym współdziałaniu rady miasta, radnych z Panem Burmistrzem i wydziałami urzędu miasta, bo to przecież będzie służyć wspólnocie całej gminy.

Burmistrz Jarosław Szlachetka pogratulował Wacławowi Szczotkowskiemu wyboru na przewodniczącego i życzył mu powodzenia w pracy na rzecz mieszkańców.

- Panu Wacławowi Szczotkowskiemu, nowemu przewodniczącemu Rady Miejskiej w Myślenicach, gratuluję i liczę na owocną współpracę na rzecz lokalnej społeczności. Dotychczasowemu przewodniczącemu panu radnemu Janowi Podmokłemu dziękuję za 3 lata współpracy. Nie ukrywam, że mam nadzieję na więcej otwartości i szczerości ze strony prezydium Rady. Od ponad roku musimy mierzyć się z negatywnymi skutkami COVID-19. We wszystkich obszarach życia czekają nas decyzje, które mają na celu poprawę komfortu naszych mieszkańców w zakresie inwestycji, edukacji, kultury i sportu. Dlatego w tej szczególnej sytuacji musimy pamiętać, że współpraca radnych z burmistrzem oraz z urzędem to nie tylko powinność, ale i obowiązek – powiedział burmistrz.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)