„Takie miejsce przyda się w Myślenicach”

„Takie miejsce przyda się w Myślenicach”
Ewa Leśniak od 15 lat pełni funkcję dyrektorki myślenickiej „Czwórki”. Teraz promuje Myślenicką Szkołę Ćwiczeń. Fot. archiwum Ewy Leśniak

Już niebawem w naszym mieście działalność rozpocznie Myślenicka Szkoła Ćwiczeń. O tym, skąd pomysł, by utworzyć ją w Myślenicach, jakie cele będzie miała oraz kto będzie do niej uczęszczał porozmawialiśmy z inicjatorką projektu Ewą Leśniak, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach.

Skąd pomysł, by Szkoła Ćwiczeń powstała w Myślenicach?

- Informację o konkursie, ogłoszonym już w październiku ubiegłego roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach którego w naszym mieście powstanie Szkoła Ćwiczeń, znalazłam w internecie. Bardzo zainteresowany jej założeniem był pan burmistrz. Pomyślałam, że takie miejsce przyda się w Myślenicach. Nauczyciele nie będą musieli dojeżdżać na szkolenia do innych miast i co ważne, będą mogli korzystać z nich za darmo. W lutym Gmina złożyła wniosek. Wcześniej musiałam znaleźć partnera do projektu, który przeprowadził diagnozę Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach pod kątem możliwości utworzenia w niej Szkoły Ćwiczeń (zostało nim Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, a pomoc w pisaniu wniosku, której udzieliła mi pani Anna Samborska - Milewska była nieoceniona) oraz uzyskać pozytywną opinię pani kurator. Był to długi proces. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 680 tys. zł. W ponad 80% finansowane jest ono ze środków unijnych.

Jakie cele będzie miała Myślenicka Szkoła Ćwiczeń?

- Przede wszystkim podniesienie kwalifikacji nauczycieli, głównie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Szkolenia obejmą następujące przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, informatyka oraz język angielski. Dodatkowo, projekt ma na celu przygotowanie do pracy w szkole, poprzez praktyki, studentów kierunków pedagogicznych oraz nauczycieli do realizowania takich praktyk.

Kiedy ruszą zajęcia?

- Umowę na realizację projektu pan burmistrz podpisał z MEN 21 lipca. Rozpoczęcie zajęć planowane jest jesienią, we wrześniu lub w październiku. Chciałabym dodać, że w ramach projektu nasza szkoła doposażona zostanie w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń.

Jak często będą odbywały się zajęcia?

- Nie mamy jeszcze szczegółowego harmonogramu. Częstotliwość spotkań zależeć będzie od dostępności osób prowadzących szkolenia. Natomiast wiemy już ile będzie trwało jedno szkolenie - 4 godziny.

Kto je poprowadzi?

- Specjaliści z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, pracownicy Muzeum Niepodległości w Myślenicach oraz wykładowcy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Do projektu przystąpiły też inne szkoły. Jakie?

- Tak, do Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń będą uczęszczać nie tylko nauczyciele z „Czwórki”, ale też z zespołów placówek oświatowych w Drogini i Głogoczowie, szkół podstawowych w Jaworniku, Polance, Krzyszkowicach, nr 1 i nr 3 w Myślenicach oraz kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Myślenicach. Będzie to w sumie ponad 30 osób. Z czasem trwania projektu, którego trwałość po zakończeniu (31.12.2021 r.) wynosi 5 lat, będziemy zapraszać do niego również inne szkoły.

 

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).