Tarcze antykryzysowe - wsparcie ZUS

Tarcze antykryzysowe - wsparcie ZUS

Już sześć tarcz antykryzysowych realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Myślenicach. Do tej ostatniej, tarczy 6.0., wnioski przyjmowane są od 16 grudnia. Składać należy je drogą elektroniczną.

Rządowe tarcze antykryzysowe mają na celu ochronę zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach w czasie pandemii koronawirusa. Wsparcie w ich ramach oferują urzędy pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pierwsza tarcza antykryzysowa weszła w życie 1 kwietnia ubiegłego roku, następnie pojawiły się jej trzy kolejne wersje, nazywane drugą, trzecią i czwartą tarczą. Pierwsza tarcza i jej kolejne wersje zakładały zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych. Wnioski składać można było do 30 czerwca. Kolejnymi formami pomocy zawartymi w tych tarczach, o które wciąż można się starać, były: świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło), świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) i odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 roku.

Branżowa pomoc

Od 15 października ubiegłego roku można korzystać z piątej tarczy - branżowej 5.0. Zakłada ona wsparcie dla przedstawicieli branż: turystycznej, estradowej i wystawienniczej poprzez świadczenie postojowe oraz dodatkowe świadczenie postojowe. W ramach tej tarczy, do 30 listopada ubiegłego roku, można było składać również wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.

Natomiast na podstawie przepisów najnowszej tarczy antykryzysowej - 6.0., można uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku, zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 roku, zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych oraz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Masz problemy? Udaj się do ZUS

Wszystkie wnioski przedsiębiorców z zakresu tarczy antykryzysowej składa się drogą elektroniczną przez PUE ZUS. Co ważne, jeśli ktoś będzie miał problemy z wypełnieniem wniosku, może liczyć na pomoc pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Udostępniamy klientom laptop i pod nadzorem naszego pracownika mogą oni wypełnić i wysłać wniosek - mówi Beata Podmokła, kierownik Biura Terenowego ZUS w Myślenicach.

Jak informuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego, w ramach pierwszej tarczy antykryzysowej i jej trzech kolejnych wersji, oddział w Krakowie, pod który podlega biuro terenowe w Myślenicach, wypłacił świadczenia postojowe w kwocie blisko 300 mln zł, a zwolnienia ze składek za okres od marca do maja 2020 roku wyniosły ponad 600 mln zł. W ramach tarczy branżowej 5.0. kwota wypłaconych świadczeń postojowych wyniosła blisko 3 mln zł, a kwota zwolnień ze składek za okres od lipca do września 2020 roku ponad 8 mln zł. Biorąc pod uwagę tarczę 6.0., to dla świadczeń postojowych jest to suma blisko 4 mln zł, a dla zwolnień ze składek za listopad 2020 roku ponad 1 mln zł.

- Uważam, że każdy rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, szczególnie w tak trudnym czasie pandemii, jest potrzebny - podkreśla Beata Podmokła.

Opóźnione otwarcie

Z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej oferowanej przez ZUS, a konkretnie ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj ubiegłego roku, skorzystał m.in. Konrad Grabowski, współwłaściciel lokalu „Lato na Zarabiu”. - Nasz lokal działa sezonowo, w cieplejszych porach roku. Ze względu na wprowadzony lockdown nie mogliśmy otworzyć go w terminie, w którym zawsze to czyniliśmy. Obawiałem się, że może to spowodować problemy finansowe, zatrudniam kilkanaście osób, dlatego wnioskowałem o zwolnienie ze składek, tak na wszelki wypadek - mówi pan Konrad i dodaje, że mimo iż ostatecznie lokal nie ucierpiał tak bardzo w związku z pandemią, to zwolnienie ze składek było cenną pomocą, pozwoliło zaoszczędzić.

- Tarcze antykryzysowe to dobry pomysł na przetrwanie kryzysu - podkreśla nasz rozmówca.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).