Tradycje strzeleckie w Myślenicach cz. 1

Historia 2 listopada 2022 Wydanie 41/2022
Tradycje strzeleckie w Myślenicach cz. 1
Na zdjęciu drużyna Polskiego Związku Strzelców w Krzczonowie - rok 1926. Pierwszy z lewej plut Józef Filipek ps „Brzoza”, czwarty z lewej Fr. Pytlik ps „Orzeł”, „Gołąb”, pierwszy z prawej – żołnierz Józef Hanuszek ps. „Baran”, drugi z prawej żołnierz Józef Gruszowski ps. „Monter” Fot. Zdjęcie z kolekcji Tadeusza Pytlika

Obserwując dynamiczny w ostatnim okresie rozrost samorzutnie tworzących się organizacji o charakterze paramilitarnym, których jednym z zasadniczych celów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich, warto przypomnieć lokalne – myślenickie tradycje w tym zakresie.

Do niedawna monopol szkolenia strzeleckiego miała Liga Obrony Kraju, której struktury w naszym mieście istnieją od lat 50-tych ub. wieku. Jej podstawowe cele, zadania i metody (upowszechnianie idei obronnych, przysposobienie wojskowe, wychowanie patriotyczne poprzez szkolenie i sport) mają charakter uniwersalny. Nie brak jednak osób uważających, że organizacja ta naznaczona jest piętnem minionego ustroju politycznego i nie ma prawa powoływania się na przedwojenny rodowód. Taka inicjatywa władz Ligi pojawiła się kilka lat temu – w roku 2011, kiedy to XIV Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju przyjął wniosek o wpisanie do preambuły obecnego statutu tej organizacji dwóch innych przedwojennych organizacji – Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego i Polskiego Białego Krzyża jako poprzedniczek LOK. Jej uzasadnieniem jest faktyczne kontynuowanie przez Ligę idei polityki proobronnej państwa oraz powszechnego udziału w niej szerokich warstwa społecznych, praca społeczna w dziedzinie przysposobienia wojskowego do obrony kraju, upowszechnienie umiejętności strzeleckich, propagowanie związanych z nimi sportów obronnych, kształtowanie tym samym postaw patriotycznych.

Osobiście uznaję tę argumentację, choć nie widzę szans na „odgórną” akceptację wyżej przytoczonego pomysłu. Oceniając jednak z historycznej perspektywy dotychczasową działalność...

Artykuł dostępny tylko dla abonentów - pozostało 55%

Kup cyfrowe wydanie

Uzyskaj dostęp do wszystkich treści strony www
Pobierz całą treśc gazety w formacie PDF
Czytaj gazetę wcześniej niż w kiosku

W prenumeracie od 1,45 zł