Trwają matury

Trwają matury
Fot. Fot. A. Ostafin

W miniony poniedziałek 6 maja rozpoczęły się matury. Pierwszego dnia uczniowie zdawali pisemny egzamin  z języka polskiego, a drugiego z matematyki i języka łacińskiego. Dziś zmierzą się z językiem angielskim. Maturalny maraton zakończy się 25 maja.

W tym roku do egzaminów maturalnych przystępuje 861 absolwentów z siedmiu publicznych szkół średnich naszego powiatu - z Myślenic z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego, Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. M. Reja i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności, a także z Zespołu Szkół w Dobczycach, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu. Co ważne, maturzyści nie muszą obawiać się utrudnień egzaminacyjnych, które mogłyby pojawić się w wyniku nauczycielskiego strajku. Został on bowiem zawieszony.

Przypomnijmy, że egzamin maturalny składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej. Część ustna przeprowadzana jest w poszczególnych szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych (od 6 do 25 maja), natomiast część pisemna - zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (od 6 do 23 maja). W części ustnej maturzyści obowiązkowo zdają język polski i język obcy, a w części pisemnej na poziomie podstawowym język polski, matematykę i język obcy oraz wybrany przez siebie przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Wyniki egzaminu dojrzałości poznamy 4 lipca.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).