Trzech kulturalnych muszkieterów

Kultura 17 października 2013 Wydanie 37/2013
Trzech kulturalnych muszkieterów
Trzech kulturalnych muszkieterów

Nagroda burmistrza Dobczyc w dziedzinie kultury, to wyróżnienie przyznawane co roku za szczególny wkład w rozwój gminy oraz życie kulturalne. Jest ona najlepszym wyrazem dostrzegania wszelkiej działalności zmierzającej do rozwoju i aktywizowania życia społeczności lokalnej

Do tegorocznej nagrody zostały zgłoszone trzy kandydatury: Małgorzaty Rapacz (wniosek złożony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA), Andrzeja Topy – dyrektora MGOKiS Dobczyce (wniosek złożony przez Stowarzyszenie Dobczycki Klub Europejski), i Piotra Przęczka (wniosek złożony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach). Wręczenie tegorocznych nagród odbyło się podczas sesji Rady Miejskiej w Dobczycach, w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili nauczyciele ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach.

Prezentację laureatów rozpoczął zastępca burmistrza Paweł Machnicki, który poinformował o decyzji kapituły i zasługach każdego kandydata. Kapituła złożona z przedstawicieli samorządu i stowarzyszeń: Małgorzata Gaworek (Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Dobczycach), Jolanta Ziemba (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gościniec”), dr Tadeusz Bochnia (przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach), Elżbieta Kautsch (prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ISPINA) i Paweł Machnicki (zastępca burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce) brała pod uwagę kilka kryteriów, przede wszystkim łączenie w działalności kandydata twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury, skalę osiągnięć, znaczenie działalności kandydata dla rozwoju kulturalnego i promocji Gminy i Miasta Dobczyce, wykraczanie działalności kandydata  poza obowiązki służbowe i bezinteresowność działalności. Najwięcej punktów uzyskał Piotr Przęczek (177 punktów). Członkowie Kapituły zdecydowali o przyznaniu wszystkim kandydatom nagrody pieniężnej.

Kapituła obradowała na podstawie zmienionej 30 kwietnia 2013 roku uchwały Rady Miejskiej. Zmiany dotyczyły możliwości przyznania nagrody więcej niż jednej osobie oraz określenia, że nagroda przyznawana jest za działalność w dziedzinie kultury, a nie jedynie za osiągnięcia.

- Bardzo się cieszę, że największą liczbę punktów otrzymał Piotr Przęczek, gdyż jest on osobą, która robi wiele wspaniałych rzeczy, jego praca historyczna jest bardzo cenna,  a przy tym jest cichy i skromny, zawsze w tle – powiedziała Elżbieta Kautsch.

Podziękowania wyraził Andrzej Topa: - Czuję się zaszczycony i myślę, że współlaureaci również. Dziękuję wszystkim, którzy współpracują ze mną, stowarzyszeniom i dyrektorom. Bez ich pomocy człowiek sam by nic nie zdziałał. (...) Ta nagroda będzie zobowiązująca, żeby jeszcze więcej działać i więcej czasu poświęcać – dodał. 

Przypomnijmy, że w zeszłym roku nagrodę otrzymały 2 osoby: Maria Topa – pracownik PTTK oddział Dobczyce oraz Józef Maniecki – kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Dobczyce.

 

Andrzej Topa – od 1992 roku jest związany z Ośrodkiem Kultury, przyczynia się do rozwoju Dobczyc na płaszczyźnie kulturalnej poprzez wspieranie inicjatyw społecznych i pomoc w organizacji imprez kulturalnych, konkursów. Dzięki niemu gościliśmy zespoły z Brazylii, Ukrainy, Białorusi i Rosji, które wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Dobczyce dały koncerty przyjaźni dla lokalnej społeczności. W tym roku dzięki szczególnemu jego zaangażowaniu został zorganizowany XXVI Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2013”.

Małgorzata Rapacz – aktywnie pracuje w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych ISPINA, inicjuje działalność kulturalną i społeczną, w roku 2013 zorganizowała dwie imprezy o zasięgu międzynarodowym – wystawę patchworków artystów węgierskich oraz warsztaty pisania ikon. Jest pomysłodawczynią i organizatorem Uniwersytetu Prowincjonalnego.

Piotr Przęczek – ukończył filologię polską na obecnym Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 1995 roku należy do PTTK, należy do grupy przewodników turystycznych i posiada uprawnienia przewodnika terenowego po województwie małopolskim. Jest autorem wielu publikacji historycznych, m.in. wydanej w 2010 roku książki pt.: „Działalność Armii Krajowej w Dobczycach i okolicy”. Współpracuje z miesięcznikiem „Tapeta” oraz jest autorem licznych artykułów w lokalnych czasopismach.