Uchwalono długo oczekiwany plan dla Głogoczowa

Uchwalono długo oczekiwany plan dla Głogoczowa

Rada Miejska uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednej z największych wsi w gminie Myślenice - Głogoczowa. Przewiduje on uruchomienie ponad 160 ha nowych terenów inwestycyjnych, z czego ponad połowa przeznaczona jest pod budownictwo jednorodzinne.

Uchwała jest owocem trwającej kilka lat procedury, bowiem uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu została przyjęta jeszcze w 2016 roku. Opiniowanie go przez różne instytucje, uzgodnienia, procedura w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – samo to trwało kilka lat. Potem projekt planu był trzykrotnie wykładany do publicznego wglądu (pierwszy raz latem 2022 roku) a zainteresowani mieli okazję składać uwagi. Rozpatrzono ich prawie tysiąc.

Jak mówił na sesji burmistrz Jarosław Szlachetka, plan otwiera nowe możliwości inwestycyjne i stwarza możliwości rozwoju dla Głogoczowa, a co za tym idzie dla gminy Myślenice. Z danych jakie przedstawił wynika, że jeżeli chodzi o tereny pod mieszkalnictwo jednorodzinne to przybędzie ich ponad 79 ha, ponadto wieś zyskuje ponad 11 terenów o funkcji mieszkaniowo-usługowej, ponad 48 ha o funkcji rolno-mieszkaniowej i prawie 6 ha terenów, na których można lokować usługi.