Umieją świetnie gospodarować

Umieją świetnie gospodarować
Zarząd OSP Zarabie z wiceburmistrzem Mateuszem Sudrem i przedstawicielem ZMG OSP RP Jackiem Warzechą Fot. W. Rozwadowski

Druhowie z Zarabia umieją wykorzystać atrakcyjne ulokowanie strażnicy i czerpią znaczne dochody z najmu, ale każdą złotówkę wydają na inwestycje w swoją siedzibę i sprzęt służący ratowaniu mienia i życia. Do tego dokładają wiele własnej pracy, która - gdyby przeliczyć ją na pieniądze - warta byłaby dziesiątki tysięcy złotych w jednym roku.

W sobotę 22 maja strażacy z OSP Myślenice – Zarabie, na walnym zebraniu członków, podsumowali miniony rok i wybrali władze na nową kadencję. Zebranie prowadził prezes Grzegorz Panuś, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki. W ubiegłym roku jednostka uczestniczyła w 51 akcjach, w tym w 8 pożarach, 40 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń, a 3 alarmy były fałszywe. Ponadto zrealizowali 30 wyjazdów gospodarczych i ćwiczeń z młodzieżową drużyną pożarniczą. Druhowie z Zarabia brali udział i biorą nadal w akcjach anty-covidowych organizowanych przez gminę Myślenice, m.in. rozwozili maseczki, prowadzili dezynfekcję placów zabaw i przystanków, a obecnie zabezpieczają punkt szczepień powszechnych w hali sportowej.

W zeszłym roku wykonano cały szereg prac w budynku i wokół remizy. Koszt zakupu materiałów oraz robocizny wykonanej przez firmy zewnętrzne wyniósł przeszło 79 tys. złotych, a szacowany koszt robocizny wykonanej w czynie społecznym przez druhów to około 50 tys. zł. Zakupiono sprzęt ratowniczy w tym narzędzia elektro–hydrauliczne za 70 tys. zł oraz 6 sztuk hełmów Rosenbauer wraz z latarkami, 6 par butów gumowych (bojowych), 1 komplet ubrania specjalnego oraz poniesiono inne wydatki na naprawy sprzętu, ubezpieczenie itp. Koszt modernizacji oraz zakupów sprzętu bojowego wyniósł przeszło 86 tys. złotych, na co strażacy pozyskali dotacje między innymi z budżetu gminy Myślenice, starostwa i Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W bieżącym roku strażacy planują dalsze remonty, szczególnie wymianę dachu, na co m.in. złożyli wniosek o dofinansowanie do urzędu marszałkowskiego w programie „Małopolskie OSP”, fundacji firmy Energa SA i gminy Myślenice. Wnioski o dotacje przygotowuje naczelnik jednostki Marcin Panuś, któremu prezes podziękował za dotychczasową pracę, szczególnie za załatwianie wszelkich spraw administracyjnych. Podziękowania od prezesa usłyszał również Damian Ulman za utrzymanie sprzętu ratowniczego w pełnej gotowości oraz prowadzenie strony internetowej. Otrzymali je również druhowie biorący udział w akcjach bojowych i pracujący z młodzieżową drużyną pożarniczą. Na zakończenie przeprowadzono wybory władz na nową kadencję. Zarząd będzie pracował w tym samym składzie, co w poprzednich latach.

Wszystkim strażakom z Zarabia podziękowania złożyli przybyli na zebranie goście. Dobrą współpracę z jednostką podkreślił przedstawiciel miejsko-gminnego zarządu OSP RP Jacek Warzecha. Wiceburmistrz Mateusz Suder powiedział m.in., że na co dzień obserwuje jak zmienia się remiza, pamięta jak wyglądała ona wcześniej i że jej postępująca modernizacja doskonale wpisuje się w prace, które miasto wkłada w rewitalizację Zarabia. Zaznaczył również, że gmina Myślenice, mimo problemów wywołanych pandemią nie oszczędza na wspieraniu straży pożarnych jak uczynili to inni samorządowcy.

- Jesteście przykładem jak można nowocześnie prowadzić jednostkę ochotniczej straż pożarnej, wykorzystując potencjał tego miejsca. W imieniu burmistrza Jarosława Szlachetki zapewniam, że gmina Myślenice będzie wspierała wasze działania, również te związane z planami modernizacji strażnicy, zabezpieczając środki finansowe na wymagany przy pozyskaniu dofinansowania wkład własny – powiedział wiceburmistrz Mateusz Suder.

Trzeba tu podkreślić, że remiza na Zarabiu służy nie tylko strażakom ochotnikom, ale również całej społeczności tej dzielnicy.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)