Umowa na dofinansowanie dla OSP Górne Przedmieście

Umowa na dofinansowanie dla OSP Górne Przedmieście

W dniu 26 marca jednostka OSP z Górnego Przedmieścia zwróciła się z wnioskiem o udzielenie dofinansowania zakupu przyczepy, która jest niezbędna do zamontowania będącego w użyciu strażaków agregatu prądotwórczego.

W odpowiedzi na prośbę strażaków gmina Myślenice 27 maja podpisała z OSP Górne Przedmieście umowę, w ramach której strażacy otrzymają potrzebne dofinansowanie. Jak podczas spotkania zauważył burmistrz Jarosław Szlachetka, zarówno on, jak i Rada Miejska ze szczególną uwagą traktują potrzeby jednostek OSP, starając się, by w budżecie gminnym nie zabrakło potrzebnych środków, wspierających pracę druhów.

Agregat będący w posiadaniu OSP Górne Przedmieście jest jednostką o dużej mocy. Tego typu sprzęt może służyć nie tylko podczas bezpośrednich akcji ratunkowo-gaśniczych, ale będzie stanowić również źródło zasilania podczas dłuższych awarii sieci energetycznych.

Zaplanowany zakup jest zgodny ze specjalizacją jednostki zatwierdzoną przez Radę Miejską w Myślenicach. Gmina dofinansuje zakup przyczepy w kwocie 17 000 zł.

MD