Umowa podpisana

Gmina 7 czerwca 2022 Wydanie 21/2022
Umowa podpisana

Firma Machnik sp. z o.o. będzie wykonawcą rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Myślenice. Dzięki środkom pozyskanym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja I, zrealizowanych zostanie aż szesnaście inwestycji na terenie Myślenic oraz terenów wiejskich.

- Promesa otrzymana przez gminę Myślenice z Polskiego Ładu opiewa na kwotę 19 milionów złotych, natomiast łączna wartość inwestycji to 22,8 mln zł. Różnica w wysokości blisko 3,8 mln zł to wkład własny z miejskiego budżetu. Cieszę się, że kolejne rządowe wsparcie zasili nasze konto i pozwoli na inwestycje, które bez wsparcia finansowego byłyby niemożliwe. Dziękuję za te dobre decyzje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, a także posłowi Władysławowi Kurowskiemu, na którego wsparcie możemy liczyć przy naszych projektach – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

W podpisaniu umowy wzięli udział oprócz burmistrza Jarosława Szlachetki także skarbnik gminy Myślenice Anita Kurdziel, prezes firmy Machnik sp. z o.o. Danuta Machnik oraz poseł na Sejm RP Władysław Kurowski.

- Niedawno przekazywaliśmy informację o tych środkach w postaci promes, a dziś słyszymy o ich realnym wykorzystaniu. Gratuluję gminie Myślenice oraz burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce sprawnie przeprowadzonej procedury przetargowej oraz szeregu inwestycji, które poprawią standardy mieszkańców naszej gminy – dodał Władysław Kurowski, poseł na Sejm RP.

Podpisana w myślenickim magistracie umowa obliguje wykonawcę do realizacji aż szesnastu zadań polegających na budowie i rozbudowie sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnych. Najwięcej, bo aż dziewięć inwestycji dotyczy Poręby, rozbudowy sieci doczekają się mieszkańcy Chełmu, ale też przysiółka Tarnówka w Myślenicach, Dolnego Przedmieścia, ulicy Wczasowej, a planowany jest też kolejny etap rozbudowy sieci w Głogoczowie i Krzyszkowicach. Inwestycje mają zostać wykonane do końca 2024 roku.

Wykaz inwestycji objętych umową z firmą Machnik sp. z o.o.:

1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie CHEŁM - 4.037.247,11 zł

2. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie PORĘBA - 923.839,72 zł

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla przysiółka TARNÓWKA w gminie Myślenice - 7.481.933,95 zł

4. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Poręba - cz. 1 (Sękówka) - 232.897,30 zł

5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Poręba - cz. 2 (Aspółówka) - 346.765,49 zł

6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Poręba - cz. 3 (Zarębówka) - 133.958,44 zł

7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Poręba - cz. 4 (Nosale) - 94.962,80 zł

8. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Poręba - cz. 6_1 (Górna Poręba) - 30.897,59 zł

9. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Poręba - cz. 6_2 (Górna Poręba) - 19.294,06 zł

10. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Poręba - cz. 7 (Poręba Osiedle) - 203.641,88 zł

11. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice - „Głogoczów – etap V” - 2.618.562,66 zł

12. Rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków „Przedmieście Dolne” wraz z przebudową i budową kanalizacji grawitacyjno-tłocznej - 5.249.563,74 zł

13 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Poręba – Trzemeśnia - 347.225,74 zł

14. Remont sieci wodociągowej w ciągu ul. Wczasowej w Myślenicach - 464.582,07 zł

15. Remont przekroczenia rzeki Raby w km 71+930 kolektorem sanitarnym - 353.163,75 zł

16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku San w Myślenicach - 222.434,18 zł

Razem inwestycje opiewają na kwotę: 22.760.970,48 zł