Uniknęliśmy dużych podwyżek

Uniknęliśmy dużych podwyżek

W związku z kończącym się starym okresem taryfowym, z początkiem lipca obecnego roku wejdzie w życie nowa taryfa opłat za wodę i ścieki. Prace nad opracowaniem i przygotowaniem nowej taryfy trwały już od kilku miesięcy. Wszystkie działania sprowadzały się do jednego wspólnego celu, którym było uniknięcie podwyżek lub sprowadzenia ich do niezbędnego minimum.

Wprawdzie w związku z tak drastycznym wzrostem czynników cenotwórczych nie udało się uniknąć wzrostu opłat, ale poziom podwyżki jest - jak na tak niestabilne warunki zewnętrzne - bardzo mały. Szczególnie za ścieki podwyżka wyniesie zaledwie 1,9%, za wodę zapłacimy drożej o 9,7%, czyli średnio 5,8%, a patrząc na ilości wody i ścieków 4,3% to znacznie poniżej obecnej kilkunastoprocentowej inflacji.

- Podwyżka cen usług wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów, związanych z bardzo dużą inflacją. Opłaty za zużytą energię są znacznie wyższe niż rok temu kiedy za prąd zapłaciliśmy 2,755 mln zł. W tym roku, na podstawie obowiązującej umowy, szacujemy że zapłacimy 4,142 mln zł czyli o prawie 1 milion 400 tys. zł więcej. Taki niemal 50% wzrost, to bardzo dużo w budżecie naszego Zakładu. A przecież nie tylko prąd zdrożał tak drastycznie. Np. w pierwszym kwartale tego roku ponoszone koszty za paliwo wzrosły o 45%. Ponadto Zakład ponosi o 35% wyższe koszty za materiały podstawowe, niezbędne podczas wykonywania pracy - wyjaśnia prezes MZWiK Katarzyna Burda.

- Przewidywaliśmy już dużo wcześniej, że sytuacja przy ustalaniu i zatwierdzaniu nowych taryf będzie trudna. Docierały do nas informację już w tamtym roku od innych przedsiębiorstw o konieczności dużego wzrostu cen za wodę i ścieki i problemach przy zatwierdzaniu taryf z jakimi borykają się w swoich miejscowościach. Ceny poszczególnych czynników cenotwórczych rosły od dawna ale do tej pory byliśmy w stanie je amortyzować, by nie przekładały się bezpośrednio na mieszkańców. Osiągnęliśmy to dzięki wprowadzonym zmianom w zarządzaniu spółką, działaniom organizacyjnym, działaniom w sferze ograniczenia strat wody, działaniom remontowym i modernizacyjnym, a przede wszystkim dzięki dobrej współpracy z Gminą Myślenice – właścicielem Spółki. Liczne wspólnie podjęte na przestrzeni ostatnich 3 lat działania mające na celu wyciągnięcie Spółki z problemów finansowych zaczęły przynosić wymierne efekty i w dużej mierze wpłynęły na ustabilizowanie się ceny za wodę i ścieki, zapobiegając tym samym konieczności nagłego ich wzrostu– wyjaśnia dalej prezes MZWiK.

Z dniem wprowadzenia nowej taryfy przestanie obowiązywać dotychczasowa, określająca ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Myślenice. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach przygotował nowe kalkulacje, oparte przede wszystkim o koszty prowadzenia działalności zakładu, w tym: podatki, opłaty, zużycie energii, paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz wynagrodzenia. Taryfa została zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją z dnia 08.06.2022 rok i wejdzie w życie w lipcu br. W porównaniu do dotychczasowej ceny za usługi świadczone przez MZWiK, opłata za wodę wzrośnie o 0,38zł/m3 brutto, a za ścieki o 0,18zł/m3 brutto. Opłata abonamentowa za wodę nie ulegnie zmianie, natomiast opłata abonamentowa za ścieki zmniejszy się o 0,11zł.

- Nowa taryfa będzie obowiązywała przez trzy lata o ile nie wydarzy się coś nieprzewidywalnego, wówczas będziemy musieli reagować aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Zakładu oraz bezpieczeństwo dostawy wody i odbioru ścieków. Wprowadzana taryfy zakłada, że w kolejnych latach cena za wodę zostanie nieznacznie obniżona, natomiast nieco wzrośnie cena odbioru ścieków, jednak mimo tego cena za ścieki i tak będzie niższa niż w 2018 roku, kiedy objęłam kierowanie Spółką. Co prawda zdrożeje woda, ale jej cena będzie jedną z mniejszych w regionie - dodaje prezes Katarzyna Burda.

Warto zauważyć, że nowa cena wody jest jedną z najniższych wśród Zakładów, zajmujących się gospodarką wodno-ściekową w naszej okolicy. Dodatkowo, nasza cena jest o 19% niższa niż średnia cena dostaw wody, podawana przez Dyrektora RZGW w Krakowie. W przypadku ścieków, nowa cena jest również niższa niż podawana średnia, w tym przypadku różnica ta wynosi 4%.

Jak podwyżka realnie wpłynie na budżet mieszkańców?

Bardziej obrazowo wpływ podwyżki na mieszkańców można przedstawić na przykładzie statystycznej rodziny.

Rosnące ceny, a co za tym idzie, rosnące koszty produkcji i dystrybucji wody oraz odbierania i oczyszczania ścieków, wymuszają na wszystkich zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych podnoszenie cen świadczonych usług. Mimo wysokiej inflacji i tak dużej presji czynników kosztowych, wprowadzane podwyżki w naszym przedsiębiorstwie wodociągowym nie są wysokie, dzięki czemu nie wpłyną tak znacząco na budżet domowy mieszkańców naszej gminy.

 

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)