Uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego w mury nowego przedszkola w Stróży

Region 28 czerwca 2022 Wydanie 24/2022
Uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego w mury nowego przedszkola w Stróży

W poniedziałek 20 czerwca w gminie Pcim, w miejscowości Stróża, odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowania aktu erekcyjnego w mury powstającego Przedszkola Samorządowego.

Jest to budowa nowego budynku przedszkola samorządowego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągowo - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacją mechaniczną i gazową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą: system kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym na wodę, podziemny zbiornik p/poż., wewnętrzny układ komunikacyjny z placem manewrowym i miejscami postojowymi na działce gdzie wcześniej znajdowało się przedszkole - „Zagroda”

Nowa placówka będzie nowoczesnym, przestronnym i spełniającym najwyższe standardy obiektem oświatowym, w którym zaplanowanych jest pięć oddziałów przedszkolnych dla 125 dzieci z gminy Pcim. Planowy odbiór i oddanie placówki do użytkowania przewidziane jest na wrzesień 2023 roku.

Gmina Pcim inwestycje w edukację i bazę lokalową naszych szkół i przedszkoli od lat stawia na pierwszym miejscu. Realizujemy właśnie duży remont Szkoły Podstawowej w Trzebuni, przeprowadzono w ostatnim czasie remonty i termomodernizację przedszkoli w Pcimiu.

Dlatego uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego to ważne wydarzenie dla naszej gminy ponieważ Przedszkole, na którego terenie budowy właśnie się znajdujemy, to długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców i efekt wielu starań podejmowanych ze strony władz gminy by można było tę inwestycję zrealizować.

- Jednak nie moglibyśmy podjąć tej inicjatywy gdyby nie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” - podkreślił w swym wystąpieniu Włodarz Gminy Piotr Hajduk

Na zaproszenie Wójta Gminy Pcim – Piotra Hajduka w uroczystości wzięli udział: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Poseł RP Władysław Kurowski, Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak oraz przedstawiciele Samorządu i Oświaty z terenu Gminy Pcim.

Katarzyna Błachut