Uwaga na utrudnienia przy ulicy Solidarności

Uwaga na utrudnienia przy ulicy Solidarności

Wykonawca budowy nowego odcinka ul. Solidarności z niewyjaśnionych przyczyn w piątek 24 lipca zablokował betonową zaporą drogę od kościoła św. Brata Alberta, co nie ma związku z robotami budowlanymi i jest niezgodne z zatwierdzonym przez starostę myślenickiego projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

Jak powiedział Tomasz Sólnica, zastępca naczelnika Wydziału UMiG Myślenice:

- Prac budowlanych na ul. Solidarności do dnia dzisiejszego wykonawca nie zakończył i nie zgłosił ich gminie do odbioru. W związku z tym za teren budowy w dalszym ciągu odpowiada wykonawca, w którego imieniu robotami kieruje uprawniony kierownik budowy. W trakcie wykonywanych prac wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty zgodnie z zatwierdzonym przez starostę myślenickiego projektem tymczasowej organizacji ruchu. Nie jest prawdą, że gmina zalega z płatnościami za wystawione już faktury. Pełne rozliczenie nastąpi po odebraniu i zatwierdzeniu robót. Za dotychczasowe prace gmina zapłaciła już 2 mln złotych wykonawcy.

 

Wykonawcą inwestycji jest OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Szczepan Irzyk z siedzibą w Lipniku.