W Jaworniku Budżet Obywatelski dla bezpieczeństwa i edukacji

Gmina 8 grudnia 2020 Wydanie 46/2020
W Jaworniku Budżet Obywatelski dla bezpieczeństwa i edukacji

Druhowie z OSP w Jaworniku oraz mieszkańcy wspólnie zagospodarowali zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego

Strażacy z jednostki OSP, zawsze są blisko lokalnej społeczności. Ich służba to nie tylko walka z ogniem, ale często pomoc mieszkańcom w trudnych sytuacjach życia codziennego. Działalność druhów to również edukacja i szkolenie młodych kadr. Aby spełnić te zadania niezbędny jest sprzęt zarówno ten gaśniczy jak i ten służący edukacji. Dlatego też druhowie z OSP w Jaworniku wspólnie z mieszkańcami zdecydowali na co przeznaczą środki w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wyposażono świetlicę dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zakupiono niezbędny sprzęt celem przeprowadzania szkoleń i zajęć profilaktycznych z zakresu pierwszej pomocy oraz sytuacji kryzysowych tj. pożar, powódź, wypadek komunikacyjny. Koszt realizacji: 43 820 zł.