W Osieczanach i Głogoczowie remonty dróg

Miasto 16 października 2018 Wydanie 37/2018
W Osieczanach i Głogoczowie remonty dróg

W ubiegłym tygodniu burmistrz Maciej Ostrowski oraz skarbnik Anita Kurdziel podpisali dwie umowy na remonty dróg - w Osieczanach i Głogoczowie

Pierwsza z nich dotyczy remontu odcinka drogi na Jaworzynę w Głogoczowie, natomiast druga - fragmentu drogi „Do Bodziochów” w Osieczanach. Koszt tej inwestycji to 135.854,42 zł.

Remont w Głogoczowie zostanie pokryty ze środków, które Gmina Myślenice otrzymała w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sierpniu. Wysokość dotacji będzie wynosić nie więcej niż 60.000 zł, natomiast całkowity koszt remontu to 99.819 zł brutto.

Wykonawcą obydwu prac jest firma Bart-Dróg Andrzej Maślerz z Drogini.