W Pcimiu postawili na Prawo i Sprawiedliwość

Region 27 listopada 2018 Wydanie 42/2018
W Pcimiu postawili na Prawo i Sprawiedliwość

W Pcimiu na stanowisku wójta pozostał Piotr Hajduk z KW Prawa i Sprawiedliwości, na którego mieszkańcy oddali 73,55%. Dotychczasowy wójt wprowadził do rady 13 swoich kandydatów, czego oczywistą konsekwencją jest obsadzenie całego prezydium rady kandydatami z tego właśnie komitetu

Sesję inauguracyjną 20 listopada poprowadził radny senior Józef Polański. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Cudak wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze, po czym przystąpiono do wyborów przewodniczącego i zastępców Rady Gminy Pcim.

Jedynym kandydatem na przewodniczącego był radny trzeciej już kadencji Piotr Sadowski. Jak okazało się w głosowaniu była to mocna kandydatura, ponieważ wszyscy radni poparli ją jednogłośnie. Szybko przebiegło również głosowanie na jego zastępców. Zgłoszono dwóch kandydatów, obydwaj z KW PiS: Jana Mirochnę i Grzegorza Ostafina. Pierwszy został wybrany liczbą 13 głosów „za” przy jednym wstrzymującym, drugiego poparło 14 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

Po zaprzysiężeniu wójt Piotr Hajduk podziękował wszystkim za poparcie i zadeklarował: - Będę robił wszystko, żeby udzielonego zaufania nie zawieść. W wyborach stawiliśmy na nasze priorytety: bezpieczeństwo, dalszą poprawę infrastruktury drogowej, rychłą realizację kanalizacji, dalsze remonty i inwestycje w bazę oświatową i sportową, dalsze wspieranie instytucji zajmujących się kulturą i sportem. To są rzeczy, z którymi wyszliśmy do państwa, z gotowymi pomysłami na ich realizację. Każdy z tych elementów jest dla nas równie ważny i każdy będziemy chcieli zrealizować. Jesteśmy tutaj z grupą 15 radnych, z których 13 należy do mojego komitetu, dwóch do komitetu niezależnego, ale liczę na współpracę z każdym radnym. To jest 15-tka na którą na pewno będą państwo mogli liczyć i to jest 15-tka, z którą chcemy realizować nasz wspólny program - mówił.

Skład Rady Gminy w kadencji 2018-2023: KW Prawo i Sprawiedliwość: Jan Mirochna (wiceprzewodniczący, drugi z lewej), Wiesława Mirek, Wojciech Kozak, Józef Polański, Józef Oskwarek, Grzegorz Ostafin (wiceprzewodniczący, siódmy z prawej), Dariusz Hodurek, Paweł Stopka, Piotr Sadowski (przewodniczący, siódmy z lewej), Wiesław Hodurek, Jan Zięba, Marian Dziadkowiec, Czesław Depta; KWW „Nasza Gmina Pcim”: Kazimierz Kubic, Jan Luberda.